Aktuální výzvy

Seminář pro žadatele v SP SZP

, , ,
Jste zemědělec, podnikatel v lesnictví, nebo držitel lesa u našeho území a chcete investovat do rozvoje svého podnikání? Jste zástupce obce na území MAS Mezilesí a víte, že vaše obec potřebuje zrenovovat kapličku, zvoničku,…

1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

, ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).   Začátek příjmu žádostí na MAS: 15. 4. 2024 Ukončení…

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

V IROP budou vyhlašovány výzvy na podporu v oblastech vzdělávání, hasiči, bezpečná dopravní infrastruktura, sociální služby.

STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

V SP SZP budou podpořeny následující oblasti lesnické podnikání a hospodaření v lese, zemědělské podnikání, nezemědělské podnikání, podnikání malých a středních podniků, základní služby a obnova obcí, neproduktivní infrastruktura v krajině a spolupráce MAS v rámci intervence LEADER.

OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

V OP TAK budou vyhlašovány výzvy na podporu příjemců z řad malých a středních podniků v oblastech digitalizace, robotizace a automatizace, pořízení moderních e-shopů s cloudovými službami, nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury a také pořízení výrobních strojů a zařízení.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST +

V tomto OP realizujeme 1 klíčový projekt na území MAS s aktivitami posilování rodinných vazeb, komunitní sociální práce na území obcí MAS a podpora koordinovaného přístupu, podpora neformálních pečujících, narodit se, žít a zestárnout na venkově.

Uzavřené výzvy

3. VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání

, , , ,
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,…

2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

, ,
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové…

1.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Hasiči

, ,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Příjem…

Fakta o Místní akční skupině Mezilesí z.s.

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

313 km²

Rozloha

33 406

Počet obyvatel

29

Počet obcí na území

53

Počet partnerů MAS

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 721 277 996

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.