AKTUALITY Z MEZILESÍ

Sousedské projekty a jak na jejich fundraising

, , ,
Chcete posunout svou obec zase o kousek dál? Je pro vás důležité, jak se lidem ve vaší obcí žije? Zajímá vás, proč a jak podpořit a rozvíjet sousedské projekt? A kde na to vzít finanční zdroje? Jak zapojit do komunitního…

Nová zelená úsporám Light v polovině roku 2024

, , ,
Od 17. ledna 2024 probíhala 3. výzva programu Nová zelená úsporám Light, která přináší změny v podmínkách pro instalaci solárních systémů na ohřev vody a zpřísňuje podmínky pro výměnu oken. Podpora byla rozšířena…

Poslání práce v MASce

, , , , , ,
„Pracuji v MASce.“ to je moje běžná odpověď na otázku, kde že to pracuji a co vlastně dělám. „Kde?“ je pokračování tohoto dialogu. „No v Místní akční skupině. Říká ti to něco?“ Takto, a dále v různých…

1.VÝZVA OP Technologie a aplikace pro konkurence schopnost

, , , ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurence schopnost.   Vyhlášení výzvy: 26. 6. 2024, 12:00 Začátek příjmu žádostí na MAS: 8. 7. 2024, 12:00 Ukončení…

Komunitně vedený místní rozvoj v MAS Mezilesí

, ,
Jde o přístup zdola nahoru k rozvoji, jehož cílem je umožnit místním komunitám/občanům, aby převzaly odpovědnost za své vlastní rozvojové procesy. Hlavní myšlenkou CLLD je zapojit místní lidi do rozhodovacích procesů a zajistit,…

Seminář pro žadatele v SP SZP

, , ,
Jste zemědělec, podnikatel v lesnictví, nebo držitel lesa u našeho území a chcete investovat do rozvoje svého podnikání? Jste zástupce obce na území MAS Mezilesí a víte, že vaše obec potřebuje zrenovovat kapličku, zvoničku,…

MAP pokračuje!

, ,
Zahájení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady IV Od 1. dubna 2024 zahájila Místní akční skupina Mezilesí, z. s. další pokračování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP…

NEBUĎTE V TOM SAMI, aneb komunitní sociální práce v akci

, , , ,
Poskytujeme bezplatné individuální konzultace, poradíme vám, podpoříme vás, předáme užitečné kontakty. Život přináší nečekané situace, které kohokoliv z nás mohou postavit před náročné zkoušky. Finanční nestabilita,…

Vybavení pro kulturní a spolkové činnosti – Křečkov

, ,
Pro pořádaní venkovních kulturních, společenských a spolkových akcí v obci Křečkov bylo pořízeno 20 ks sedacích setů (lavic a stolů), kterými obec doposud nedisponovala a byla odkázána pouze na jejich pronájem. Novým zařízením…

Fakta o Místní akční skupině Mezilesí z.s.

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

313 km²

Rozloha

33 406

Počet obyvatel

29

Počet obcí na území

53

Počet partnerů MAS

ROZVOJ NAŠEHO ÚZEMÍ

Základní informace

MAS Mezilesí, z.s. je spolek, který se aktivně angažuje v podpoře a rozvoji venkovských oblastí v regionu okolo měst Poděbrady a Městec Králové. Zaměřujeme se na klíčové oblasti rozvoje, jako je zemědělství, kulturní dědictví a podpora komunitních aktivit. Naším cílem je pomáhat místním podnikatelům a zlepšovat život místních obyvatel. Společně rozvíjíme region, chráníme přírodu a podporujeme inovativní řešení pro venkovské oblasti. Rovnost a participace jsou pro nás důležité a spolupracujeme s dalšími místními akčními skupinami.

DOTAČNÍ VÝZVY

1.VÝZVA OP Technologie a aplikace pro konkurence schopnost

, , , ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurence schopnost.   Vyhlášení výzvy: 26. 6. 2024, 12:00 Začátek příjmu žádostí na MAS: 8. 7. 2024, 12:00 Ukončení…

Seminář pro žadatele v SP SZP

, , ,
Jste zemědělec, podnikatel v lesnictví, nebo držitel lesa u našeho území a chcete investovat do rozvoje svého podnikání? Jste zástupce obce na území MAS Mezilesí a víte, že vaše obec potřebuje zrenovovat kapličku, zvoničku,…

1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

, ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).   Začátek příjmu žádostí na MAS: 15. 4. 2024 Ukončení…

3. VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání

, , , ,
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,…

2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

, ,
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové…

1.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Hasiči

, ,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Příjem…

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.