Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

Jsme spolek, který má za cíl podporovat rozvoj venkova v regionu. Náš region je území, které zahrnuje 29 obcí z okolí měst Poděbrady a Městec Králové včetně. Ve svých aktivitách se zaměřuje na oblasti jako zemědělství, kulturní dědictví, komunitní aktivity, podnikání a ochrana přírody. Naším cílem je přispět k rozvoji společenského, sociálního a kulturního života v regionu, pomoci místním podnikatelům lépe obstát v konkurenčním prostředí ostatních měst a vesnic. Dále také přispět k ochraně životního prostředí a krajiny, podporovat myšlenku Smart villages, neboli Chytrého venkova. 

V prostředí MAS se setkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru a to s jedním cílem, rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme distribuovat peněžní prostředky z dotačních programů na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a dle metody LEADER.

Základní principy metody LEADER

Základními principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a více sektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Mezi projekty, které Místní akční skupina Mezilesí realizuje nebo jsou díky ní realizovány, patří například podpora regionálního školství, podpora rozvoje zemědělství a ochrany přírody, podpora kulturního dědictví a regionálních tradic, a také podpora nevládních organizací a rozvoje podnikání v regionu.

Spolek byl založen v roce 2005 a od té doby se snaží aktivně podporovat rozvoj venkova na území svého regionu pomocí různých projektů, aktivit, osvětových, vzdělávacích a komunitních akcí. Místní akční skupina Mezilesí také spolupracuje s místními obcemi a organizacemi, aby zlepšila kvalitu života místních obyvatel a zajistila udržitelný region.

Fakta o Místní akční skupině Mezilesí z.s.

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

313 km²

Rozloha

33 406

Počet obyvatel

29

Počet obcí na území

53

Počet partnerů MAS

AKTUALITY Z MEZILESÍ

Seminář pro žadatele v SP SZP

, , ,
Jste zemědělec, podnikatel v lesnictví, nebo držitel lesa u našeho území a chcete investovat do rozvoje svého podnikání? Jste zástupce obce na území MAS Mezilesí a víte, že vaše obec potřebuje zrenovovat kapličku, zvoničku,…

MAP pokračuje!

, ,
Zahájení projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady IV Od 1. dubna 2024 zahájila Místní akční skupina Mezilesí, z. s. další pokračování projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP…

NEBUĎTE V TOM SAMI, aneb komunitní sociální práce v akci

, , , ,
Poskytujeme bezplatné individuální konzultace, poradíme vám, podpoříme vás, předáme užitečné kontakty. Život přináší nečekané situace, které kohokoliv z nás mohou postavit před náročné zkoušky. Finanční nestabilita,…

1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

, ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).   Začátek příjmu žádostí na MAS: 15. 4. 2024 Ukončení…

3. VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání

, , , ,
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky,…

2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

, ,
Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu A. Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikace pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, B. Zvyšování bezpečnosti nemotorové…

1.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Hasiči

, ,
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V A. Výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, B. Pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Příjem…

Zápis se schůze MAS ENERGETIKA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nunc auctor. Integer in sapien. Nullam…

Výzva ENERGETIKA 2014/67

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nunc auctor. Integer in sapien. Nullam…

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 721 277 996

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.