MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167
289 02 Kněžice
E-mail: masmezilesi@masmezilesi.cz

IČ: 26998882
Jsme neplátci DPH.

Číslo bankovního účtu: 2400625826/2010

ID datové schránky: fsn37b6

Doručovací adresa pro písemnosti:
MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 37
289 02 Kněžice

KDE NÁS NAJDETE?

Kancelář pro realizaci komunitně vedené strategie:
Jiřího náměstí 43/10
290 01 Poděbrady

Kontaktní místo MAP:
Jiřího náměstí 43/10
290 01 Poděbrady

Konzultační hodiny nepodléhají časovému omezení se zachováním flexibility přístupu. Konzultace jsou poskytovány telefonicky, e-mailem nebo osobně na předem dohodnutém místě i mimo kancelář. Konzultaci lze domluvit telefonicky na tel.č. 721 277 996 (Aneta Knytlová) nebo na emailu masmezilesi@masmezilesi.cz.

Náš tým

Bc. Aneta Knytlová

Bc. Aneta Knytlová

Vedoucí zaměstnankyně MAS Mezilesí, z. s.

e-mail: aneta.knytlova@masmezilesi.cz
masmezilesi@masmezilesi.cz
tel: 721 277 996

Aneta se věnuje projektovému řízení a koordinaci projektů v oblasti sociální a vzdělávání od roku 2012 a její působení bylo vždy v nějakém vztahu k obcím na Poděbradsku a Městecku. A od roku 2017 na různých pozicích proplouvá strukturou kanceláře MAS. A ve svém volnu se seberealizuje péčí o 3 psy, zahradu a jako masérka i o lidi.

Ing. Monika Kuštová

Ing. Monika Kuštová

Projektová manažerka

e-mail: monika.kustova@masmezilesi.cz
masmezilesi@masmezilesi.cz
tel.: 736 476 008

Monika nastoupila na pozici projektové manažerky v lednu 2022 a od té doby se neúnavně věnuje všem aktivitám souvisejícím s čerpáním dotací z různých programů především pro podnikatele, zemědělce, obce, ale i další aktéry na území MAS. Svůj volný čas věnuje hlavně svým dětem, jejich koníčkům a relaxuje prací na zahradě.

Ing. Martin Kouba

Ing. Martin Kouba

Projektový manažer

e-mail: martin.kouba@masmezilesi.cz
masmezilesi@masmezilesi.cz
tel.: 728 695 085

Martin má na starost projekty IROP, pomoc s agendou OPZ+, soupisky, ISKP 21+. Komunikuje se žadateli, partnery svým svérázným způsobem a humorem. Ve volném čase se věnuje manželce, hafanovi a úkolům, které mu napíše žena okolo baráčku. Jinak rád čte, chodí po horách.

Mgr. Petra Dobiášová

Mgr. Petra Dobiášová

Koordinátorka projektů

e-mail: petra.dobiasova@masmezilesi.cz
tel: 777 246 684

Petra pracuje v MAS od roku 2022. V současné době má na starosti koordinaci aktivit projektu OPZ+ MAS Mezilesí.

Bc. Martina Krejčí

Bc. Martina Krejčí

Komunitní sociální pracovnice

e-mail: martina.krejci@masmezilesi.cz
tel.: 799 118 065

Martina má vystudovanou sociální práci, té se také věnuje v rámci projektu OPZ plus. Práce s lidmi, kteří se nachází v nelehkých životních situacích jí dává smysl, stejně tak jako zvyšování povědomí o sociálních tématech v území naší MAS. Když se v soukromí nevěnuje svým dvěma dětem, tak ráda sportuje, čte a snaží se nezapomínat na své přátele.

Bc. Lucie Straková

Bc. Lucie Straková

Komunitní sociální pracovnice

e-mail: lucie.strakova@masmezilesi.cz
tel: 799 118 078

Lucie se po letech našla v oblasti sociální práce a v MASce se nyní realizuje na pozici komunitní sociální pracovnice. Aktivně se rozvíjí studiem na vysoké škole s cílem přispět k celkovému rozvoji a blahu komunity. Většinu svého volného času tráví se svými dětmi.

Kateřina Hájková

Kateřina Hájková

Koordinátorka komunitní práce

e-mail: info@masmezilesi.cz
tel: 725 531 461

Kateřina vystudovala sociálně právní činnost a v MASce pracuje od jara 2023. Posledních 16 let m.j. pečuje o svou hendikepovanou dceru. Tyto své bohaté zkušenosti pak využívá při své současné práci, kde se snaží pomáhat ostatním rodičům hendikepovaných dětí. Ve volném čase ráda podniká výlety se svými třemi dětmi, manželem a psem, věnuje se zahrádce, nebo knihám.

Ing. Michaela Brožová Burdová

Ing. Michaela Brožová Burdová

Koordinátorka projektů a vzdělávání

e-mail: michaela.brozova@masmezilesi.cz
map@masmezilesi.cz
tel: 736 476 007

Míša je duší a hlavní hybatelkou projektů rozvoje kvality vzdělávání od jara 2021, spolupracovala na projektech MAP II a III a na koordinaci služeb pro Ukrajinské uprchlíky v ORP Poděbrady. Po práci ráda čte, běhá, cestuje, tráví čas se svými dětmi, zahradničí a stará se o domácí zvířata.

Bc. Ivana Kelymanová

Bc. Ivana Kelymanová

Koordinátorka projektů a vzdělávání

e-mail: ivana.kelymanova@masmezilesi.cz
map@masmezilesi.cz
tel: 736 476 009

Ivana pracuje v MAS od počátku roku 2022 jako koordinátorka vzdělávání MAP a zároveň je nepostradatelnou pomocí pro školy při administraci jejich individuálních projektů. Když nemá pracovní povinnosti ráda plete a šije nebo tráví čas v přírodě se svými dětmi a psem.

Monika Horáková

Monika Horáková

Expert finančního řízení

e-mail: finance@masmezilesi.cz
tel: 603 589 382

Monika se zaměřuje na oblast finančního řízení, která ji okouzlila a v MAS má možnost prohlubovat kvalitu fungování organizace a svých vědomostí v tomto tématu. I když v MAS pracuje teprve krátce, ale už teď je jasné, že je důležitou posilu pro tým. Mimo pracovní čas se ráda věnuje se svým dětem, knížkám nebo procházkám v přírodě.

Bc. Barbora Štáchová

Bc. Barbora Štáchová

e-mail: kancelar@masmezilesi.cz

Bára, učitelka mateřské školy, toho času na rodičovské dovolené. Stará se o prezentaci MASky na sociálních sítích FB a INSTA a k tomu spravuje webové stránky, což jí velice baví. S ohledem na počet aktivit MASky je otázka jestli se trávení jejího času dá nazývat dovolenou. Svůj volný čas věnuje své rodině, ráda čte a poznává krásy cizích zemí.

Bc. Jan Jína

Bc. Jan Jína

Energetický koordinátor

e-mail: energetika@masmezilesi.cz
tel: 739 635 693

Honza je studentem magisterského programu Karlovy univerzity v Praze. V MAS působí od konce roku 2022, kde má možnost rozvíjet hlouběji své znalosti v oblasti energetiky. Věnuje se administraci projektů a podpoře žadatelů v rámci programu Nová zelená úsporám Light a na podzim úspěšně absolvoval kurz pro energetické koordinátory místních akčních skupin z programu MPO-Efekt. Svůj volný čas tráví většinou v posilovně nebo poznává krásy světa.

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 721 277 996

Máte nějaký dotaz? Napište nám.