ČEMU SE VĚNUJEME?

Základní informace

Jedním z důležitých témat pro naši MAS je také podpora zemědělského i nezemědělského podnikání, které se věnujeme již od roku 2017 skrze poskytované dotační možnosti z Programu rozvoje venkova. Tato podpora vzešla na základě implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mezilesí na operační období Evropské unie v období 2014 – 2020.

Podpora podnikání na venkově je důležitým tématem nejen například v oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství, uvádění produktů na trh, ale také inovací a technologického pokroku. Podmínky pro podporu rozvoje a prosperity malých a středních podniků v rámci našeho území budeme vytvářet v období let 2021 – 2027 skrze vyhlašování výzev ve Strategickém plánu Společné zemědělské politikyOperačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Strategický plán společné zemědělské politiky

V rámci tohoto programu mohou být podpořeny projekty zaměřené na zemědělské podnikání, zpracování a uvádění produktů na trh, lesnictví, lesnické technologie a stroje pro hospodaření v lese, nezemědělské podnikání jako diverzifikace zemědělského podnikatele, podnikání v cestovním ruchu a další nezemědělské činnosti. V neposlední řadě budou také podpořeny projekty zaměřené na kulturní, spolková a společenská zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání, knihoven, pořízení drobné infrastruktury a základních služeb obcí (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště, sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí), školská zařízení, konkrétně zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory. Posledním tématem podpory mohou být i investice do drobných památek místního významu.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

OP TAK ve výzvách vyhlašovaných Místní akční skupinou bude podporovat příjemce z řad malých a středních podniků v digitalizaci, robotizaci a automatizaci, pořízení moderních e-shopů s cloudovými službami, zajištění možnosti pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Aktuality pro PODNIKATELE

Seminář pro žadatele v SP SZP

, , ,
Jste zemědělec, podnikatel v lesnictví, nebo držitel lesa u našeho území a chcete investovat do rozvoje svého podnikání? Jste zástupce obce na území MAS Mezilesí a víte, že vaše obec potřebuje zrenovovat kapličku, zvoničku,…

1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

, ,
MAS Mezilesí vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023–2027, Intervence 52.77 – LEADER (dále jen „SP SZP“).   Začátek příjmu žádostí na MAS: 15. 4. 2024 Ukončení…

Lesní technika pro DEBLICE- lesy s.r.o.

, ,
Společnost DEBLICE - lesy s.r.o. se zaměřuje na výrobu palivového dřeva a energetické štěpky z potěžebních zbytků. Vzhledem k situaci na trhu v oblasti energetiky se tyto obnovitelné zdroje energie stávají velmi žádoucími.…

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 721 277 996

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Náš tým

Bc. Aneta Knytlová

Bc. Aneta Knytlová

Vedoucí zaměstnankyně MAS Mezilesí, z. s.

e-mail: aneta.knytlova@masmezilesi.cz
masmezilesi@masmezilesi.cz
tel: 721 277 996

Aneta se věnuje projektovému řízení a koordinaci projektů v oblasti sociální a vzdělávání od roku 2012 a její působení bylo vždy v nějakém vztahu k obcím na Poděbradsku a Městecku. A od roku 2017 na různých pozicích proplouvá strukturou kanceláře MAS. A ve svém volnu se seberealizuje péčí o 3 psy, zahradu a jako masérka i o lidi.

Ing. Monika Kuštová

Ing. Monika Kuštová

Projektová manažerka

e-mail: monika.kustova@masmezilesi.cz
masmezilesi@masmezilesi.cz
tel: 736 476 008

Monika nastoupila na pozici projektové manažerky v lednu 2022 a od té doby se neúnavně věnuje všem aktivitám souvisejícím s čerpáním dotací z různých programů především pro podnikatele, zemědělce, obce, ale i další aktéry na území MAS. Svůj volný čas věnuje hlavně svým dětem, jejich koníčkům a relaxuje prací na zahradě.

Ing. Martin Kouba

Ing. Martin Kouba

Projektový manažer

e-mail: martin.kouba@masmezilesi.cz
tel:

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.