Režijní výdaje MAS pro programové období 2021-2027

Název projektu CZ: MAS – Místní akční skupina Mezilesí, z. s. – 1.
Registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000155

Datum zahájení: 1. 9. 2023
Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2024

Náplň projektu MAS: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Standardizace 2021 – 2027

Lorem Ipsum Náplň projektu MAS: činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS, výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Zapojení komunity do tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí, z. s. na období 2021–2027

Workshop pro ředitelky a ředitele škol Školství v SCLLD

Srdečně vás zveme na workshop pro ředitelky a ředitele škol „Školství v SCLLD“, který se uskuteční dne 9.10.2020. Workshop je pořádán za účelem výměny zkušeností ředitelek a ředitelů škol na Poděbradsku s ohledem na realizaci SCLLD 2014 – 2020 (dočerpání alokace MAS Mezilesí v PR IROP, příprava budoucí výzvy). Na workshopu budou rovněž prodiskutovány možnosti zapojení škol a financování projektů v SCLLD 2021+.

Dokumenty ke stažení

  • Pozvánka
  • Program

Workshop Reflexe a průniky: Od SCLLD 2014–2021 k SCLLD 2021+

Ve dnech 7.9.2020 – 8.9.2020 proběhne workshop „Reflexe a průniky: Od SCLLD 2014–2021 k SCLLD 2021+“ organizovaný Místní akční skupinou Mezilesí, z.s. ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Cílem workshopu je výměna zkušeností subjektů na území MAS Mezilesí s ohledem na realizaci SCLLD 2014-2021. V rámci workshopu budou prezentovány příklady dobré praxe a proběhla reflexe dosavadních zkušeností aktérů s realizací projektů v rámci SCLLD MAS Mezilesí 2014-2020. V kontextu přípravy nové SCLLD 2021 bude prezentován a diskutován pohled odborníků z VŠE v Praze na vybrané problémy regionu.

Dokumenty ke stažení

  • Pozvánka
  • Program