ČEMU SE VĚNUJEME?

Základní informace

Místní akční skupina (MAS) je sdružení lidí, kteří se společně snaží podpořit rozvoj svého regionu. Jeho hlavním cílem je zlepšit ekonomické a sociální podmínky ve venkovských oblastech. V poslední době se však MAS zaměřují také na podporu iniciativ týkajících se obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje, což se nazývá komunitní energetika.

MAS mohou hrát klíčovou roli v komunitní energetice. Mnoho z nich již úspěšně podpořilo projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny nebo bioplynové stanice. Kromě toho mohou MAS také pomoci s propagací a vzděláváním komunity o udržitelné energetice a výhodách, které přináší. V neposlední řadě mohou MAS pomoci s financováním projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V mnoha zemích existují programy, které poskytují finanční podporu pro projekty v této oblasti, a MAS mohou pomoci s přípravou žádosti o financování a s vyhledáním vhodných zdrojů. Celkově lze tedy říci, že MAS hrají klíčovou roli v podpoře udržitelné energetiky v komunitě. Je důležité, aby MAS a komunita spolupracovaly a podporovaly se navzájem, aby bylo možné dosáhnout udržitelného a zdravého životního prostředí pro všechny.

Kontakty

MAS Mezilesí, z.s.
Kněžice 167 Kněžice, 289 02
masmezilesi@masmezilesi.cz
+420 721 277 996

Máte nějaký dotaz? Napište nám.

Náš tým

Bc. Jan Jína

Bc. Jan Jína

Energetický koordinátor

e-mail: energetika@masmezilesi.cz
tel: 739 635 693

Honza je studentem magisterského programu Karlovy univerzity v Praze. V MAS působí od konce roku 2022, kde má možnost rozvíjet hlouběji své znalosti v oblasti energetiky. Věnuje se administraci projektů a podpoře žadatelů v rámci programu Nová zelená úsporám Light a na podzim úspěšně absolvoval kurz pro energetické koordinátory místních akčních skupin z programu MPO-Efekt. Svůj volný čas tráví většinou v posilovně nebo poznává krásy světa.

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.