Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol

  • Vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi
  • Vnitřní konektivita škol
  • Školní družiny a školní kluby
  • Učebny neúplných škol

 

Příjem žádostí od čtvrtka 1. února 2024 do čtvrtka 29. února 2024 prostřednictvím datové schránky (podrobné pokyny v textu výzvy MAS).

Datum a čas vyhlášení výzvy: 26. ledna 2024, 16:00 hodin
Datum zahájení zpřístupnění formuláře projektového záměru: 1. února 2024, 00:00 hodin
Datum ukončení příjmu projektových záměrů: 29. února 2024, 23.59 hodin

 

Alokace výzvy (CZV): 5 845 292,- Kč

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000,- Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000,- Kč

 

Text 3. výzvy MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání
Příloha č. 1 Vzor projektového záměru – závazný vzor pro 3. výzvu

Příloha č.2 Interní postupy MAS pro IROP 2021-2027, verze 1, platnost od 31.10.2023

Příloha č. 3 Kritéria hodnocení pro výzvu č.3 – pro opatření Vzdělávání

 

Upozornění:
Všechny podaktivity musí být v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 48. výzvu ŘO v IROP 2021-2027 (zde).

 

Podpořeny mohou být projekty, v kterých dochází k podpoře integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech:

– vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;

– vnitřní konektivita škol

– školní družiny a školní kluby

– učebny neúplných škol;

Odkaz na nadřazenou výzvu ŘO IROP č. 48 na webu MMR ČR, kde jsou zveřejněna Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, jejich přílohy a další užitečné informace (např. prezentace ze semináře pro žadatele, kontrolní listy pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí na CRR ČR atd.).

 

Vloženo 26.1.2024