Vybavení pro kulturní a spolkové činnosti – Křečkov

, ,

Pro pořádaní venkovních kulturních, společenských a spolkových akcí v obci Křečkov bylo pořízeno 20 ks sedacích setů (lavic a stolů), kterými obec doposud nedisponovala a byla odkázána pouze na jejich pronájem. Novým zařízením byl vybaven prostor určený pro pořádání každoročních akcí zaměřených hlavně na rodiny s dětmi (dětský den, letní kino, soutěž pro mladé hasiče O putovní pohár Svatého Floriánka, kulturně společenská akce k ukončení prázdnin, tradiční pouťová zábava apod.). Pořízením sedacích setů tak obci odpadla finanční zátěž, která plynula ze zapůjčení potřebného mobilního vybavení pro jednotlivé akce a zároveň se tak přispělo k občanské vybavenosti a provozuschopnosti kulturně společenských akcí pořádaných obcí Křečkov.

Číslo projektu: 22/005/19210/120/222/002327

Žadatel: Obec Křečkov

Místo realizace: Křečkov

Předmět dotace: 20 ks sedacích setů – lavic a stolů

Dotace: 264 000,- Kč