O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Na webu NS MAS byly zveřejněny nové příspěvky:

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017–2018.

14. května 2016 proběhne od 17.30 v kostele v Kněžicích Jarní koncert.

Dalších 2,7 miliardy korun z evropských fondů půjde do zlepšování kvality ovzduší v České republice. Dotaci získá 56 projektů přihlášených v 8. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, jejichž cílem je snížit množství emisí pocházejících z průmyslu a zemědělství.

21 .4.–24 .4. 2016 proběhne v Poděbradech tradiční 54. ročník festivalu přednesu poezie a prózy Poděbradské dny poezie.

Dovolujeme si upozornit příjemce podpory Operační program Životní prostředí 2007–2013 v prioritní ose 1 na možnost navýšení podpory OPŽP v případech, kdy dochází ke změnám ve výši podpory na základě konsolidované finanční analýzy nebo z důvodu změny prognózy vývoje vodného/stočného ve finanční analýze projektu odsouhlasené ze strany SFŽP ČR.

Přijďte se podívat na nově otevřenou expozici Památník krále Jiřího z Poděbrad.

Otevřeno je denně mimo pondělí od 1. 4. do 30. 10. 2016 od 9.00 do 17.00 hodin.

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bankovních nástrojů (ČMZRB) odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů v oboru služby 47 — Společenské evropské politiky a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy (dle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby).

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu v Polabském muzeu Poděbrady – Z knižních fondů Polabského muzea aneb Co míval Jan Hellich na nočním stolku.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 4. 3. do 24. 4. 2016 od 9 do 17 hodin.

Srdečně vás zveme na workshop "KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI", který pořádá agentura ZERA pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky.

Akce se uskuteční v úterý 19. dubna 2016 v 10–14 hod. v budově Ministerstva zemědělství v Praze (místnost č. 100), vstup je ZDARMA.

... 6 7 8 9 10  ...