O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Pátek 10. 6. 2016 od 17:00 do 22:00 hodin

Hlavní budova Polabského muzea Poděbrady, Palackého 68:
Večerní prohlídka stálých expozic a výstav – Dobrodružství cyklistiky, éra vysokého kola v Čechách a Plavby po Jadranu… nejen ta známá místa.

Komentovaná prohlídka výstavy Dobrodružství cyklistiky s doprovodným programem pro děti.

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo výrazný zájem v průběžné výzvě IROP na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém v České republice. V podaných žádostech o podporu do této výzvě s celkovou alokací přibližně 1,8 miliardy korun je momentálně v součtu 2,5 miliardy korun, což znamená finanční převis téměř 700 milionů korun.

Mimořádné zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra a odpovědných ministrů se uskutečnilo dnes dopoledne v Poslanecké sněmovně pod vedením její výkonné místopředsedkyně Karly Šlechtové, ministryně pro místní rozvoj. Rada projednala analýzy Ministerstva pro místní rozvoj ke stavu čerpání v programovém období 2014–2020 včetně návrhů opatření pro zlepšení čerpání a efektivity dotačních prostředků.

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje podle § 188 zákona výběrové řízení na služební místo ředitele odboru implementace strukturálních fondů.

V oborech služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Lhůta podání žádosti o jmenování na služební místo představeného je do 10. června 2016 včetně.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu z oblasti vzdělávání, nyní pro střední a vyšší odborné školy. Na jejich podporu je připraveno více než 1,5 mld. korun. Peníze půjdou hlavně do infrastruktury.

Seminář pro žadatele k 31. výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“ IROP se uskuteční v Praze dne 1. června 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) vyhlásilo výzvy v roce 2015 v hodnotě přesahující 26 mld. Kč (bez projektů technické pomoci) a k 30. 4. 2016 zaznamenalo zájem podnikatelů převyšující 36,5 mld. Kč.

20. 5. 2016 proběhne v 9.30 v Mateřském centru Poděbrady seminář na téma Otcové a děti.

23. května se od 9:30 do 16:00 hodin koná v Českém Brodě seminář Školní zralost a zápis do školy.

Řídicí orgán IROP si dovoluje informovat žadatele, že od 16 hod. dne 6. května 2016 je zpřístupněn formulář žádosti o podporu v MS2014+ u výzev č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“ IROP.

... 6 7 8 9 10  ...