OPZ + MAS Mezilesí

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000019

Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025

Hlavním cílem projektu je podpora a sociální začlenění ohrožených skupin obyvatel do místních komunit, budování sousedské pospolitosti, aktivizace obyvatel území, jejich motivace na participačních aktivitách a podpora mezioborové spolupráce.

KA 01 Komunitní sociální práce na území obcí MAS a podpora koordinovaného přístupu

Prostřednictvím systematické a koordinované komunitní sociální práce (činnosti mimo rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) budeme podporovat mezioborovou spolupráci ve venkovském prostoru MAS Mezilesí, zástupce jednotlivých obcí v kompetencí týkajících se sociálních témat, aktivizovat místní komunitu a vytvářet odpovídající sítě podpory pro řešení problémů osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených.

KA 02 Podpora neformálně pečujících na území MAS Mezilesí

V rámci našich aktivit podpoříme neformálně pečujících v oblasti sdílení a informovanosti. Konkrétně nabídneme neformálně pečující podporu prostřednictvím svépomocných setkání, individuálních a skupinových terapií, poradenství, odborných konzultací, vzdělávání a advokacii jejich zájmů.

KA 03 Posilování rodinných vazeb

Rodinám nabídneme podporu v oblastech rodinných a mezigeneračních kompetencí, budování rodičovských či vzájemných rodinných vazeb a prevence rizikového chování u dětí a mládeže, a to prostřednictvím poradenství a terapie poskytované celým rodinám, rodičům samotným či jen dětem.

KA 04 Narodit se, žít a zestárnout na venkově

Podpoříme vzájemnou pospolitost obyvatel obcí a udržitelnost kulturního dědictví obcí, a to prostřednictvím setkávání generací, vzájemné mezigenerační spolupráce, předávání zkušeností místními odborníky, sousedské výpomoci, sdílení a výměny životních zkušeností.