„Pracuji v MASce.“ to je moje běžná odpověď na otázku, kde že to pracuji a co vlastně dělám. „Kde?“ je pokračování tohoto dialogu.
„No v Místní akční skupině. Říká ti to něco?“

Takto, a dále v různých podobách, znějí začátky konverzace o tom, kde to vlastně pracuji.
A stejně v pár větách není možné všechny barvy práce v Místní akční skupině shrnout. Už lépe lze shrnout vize a cíle organizace, která ovšem má mnoho úrovní a témat. Ono už jen když si představíte pojem Regionální rozvoj. Co to pro vás znamená? Co si pod tímto souslovím představíte?  A proč má pro nás smysl věnovat intenzivně čas jednomu území, které čítá 29 obcí, přes 33 tisíc obyvatel?

Protože toto území je přece naše. Myslím tím nás, kteří tady žijeme a chceme pro sebe, své děti, své rodiče, své sousedy, aby měli kvalitní život, nestrádali, a to nejen po materiální stránce.  My, co žijeme na vesnici povětšinou víme proč. Víme, jaké to má radosti i strasti. Za prací musíme dojíždět daleko? V době možností práce z domu se stabilním internetovým připojením to nebývá takový problém. Máme daleko služby, lékaře a společenský život? Leckdy ano, a leckdy je to jen úhel pohledu. Čím více budeme pracovat na samoobslužnosti našich obcí, vesnic a malých měst, tím více mladých lidí v nich bude chtít zůstávat. Budou si blíž a vytvoří báječnou komunitu, která se na sebe může spolehnout a ve které se dobře žije.

A toto je jen kousek toho, co chceme, aby za naší prací bylo vidět.

Podporujeme paní učitelky a ředitelky v jejich práci, kterou je kvalitní výchova a vzdělávání našich dětí. Otevíráme prostor starostkám a starostům ke společné diskusi nad palčivými tématy. Nabízíme pomoc v tíživých situacím všem obyvatelům v našem území.  Vedeme aktivní skupiny
a osoby v jednotlivých obcích ke komplexnějšímu pohledu na jejich komunitu a práci s ní.  Podporujeme finančně malé a střední podnikatele, spolky, jednotlivé obce, ale také zmíněné školy a školky. Díky našemu působení u nás v regionu vznikla nebo se rozšířila nejedna provozovna či výrobna drobného podnikatele, postavilo se pár dětských hřišť, venkovních učeben
a materiálně dovybavilo několik spolků pro rozvoj svých činností. Podporujeme také projekty, které zabaví děti mimo dobu školní docházky. Díky těmto možnostem mohou rodiče sladit rodinný život s tím pracovním.  V naší Polabské nížině určitě nemůžeme opomenout také nemalou podporu lokálních zemědělců prostřednictvím nákupu nových strojů a moderních technologií do výroby.

Těžko se nadšení z této práce předává dál, protože setkání s pospolitostí, vzájemnou spoluprací, radostí a pozitivní změnou je snad nepopsatelné. Naše práce je rozmanitá, přitom zacílená, občas byrokratická, ale smysluplná.

Děkuji, že jste dočetli až sem.

Děkuji vám všem, že jste součástí naší velké MASkové komunity.

Aneta Knytlová