O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Výzva MAS Mezilesí - Rodina a práce v rovnováze

Výzva MAS Mezilesí - Rodina a práce v rovnováze

 25.7. proběhla výběrová a hodnotící komise k podaným projektům. Více info v přiložených souborech.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 27.4.2018 MAS Mezilesí 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

Číslo výzvy: 558/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 2. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (I.)
Datum vyhlášení výzvy: 27.4.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.6.2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemc

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+