O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

VÝZVA Č. 02_16_032 BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II

Byla vyhlášena vázva č 02 16 032 Budování kapacit pro rozvoj škol II. Výzva má za cíl podpořit tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při spolupráci formálního a neformálního vzděláváni. 

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 09. 2017, do 10.00 hod.

Více info na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1.