O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Vážení,
přinášíme Vám "Kuchařku vysokorychlostního intenetu pro MAS Mezilesí", za jejíž finanční podporu děkujeme Středočeskému kraji a prezentace ze semináře, který k danému tématu proběhl 12.2.2019 v Kněžicích. 
Na podzim minulého roku, u příležitosti oslavy 100 let  od založení ČR odstartovala MAS Mezilesí projekt s pracovním názvem "100PRO100", kde si klademe za cíl přispět k tomu, aby v co nejkratším čase bylo 100 procent obyvatel MAS Mezilesí připojeno k vysokorychlostnímu internetu s kapacitou aspoň 100 Mb/s. Jsme připraveni (nejen) obcím v naší územní působnosti pomoci s odstraňováním bariér, s odstraňováním mýtů, tak, abychom tento cíl naplnili.

 

S přáním rychlosti myšlenky, stability kontaktů a vzájemného propojení
Pavel Černý, předseda MAS Mezilesí

 

 

Schválení Metodické pracovní pomůcky Ministervem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 

Dne 5.června 2019 zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj společně schválili Metodickou pracovní pomůcku, která byla vypracována rovněž v spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a Platformou sítí elektronických komunickací.

 

Cílem této metodické pracovní pomůcky je vysvětlit vzájemný vztah mezi zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

 

Metodická pracovní pomůcka bude sloužit jak stavebníkům liniových staveb infrastruktury elektronických komunikací, tak stavebním úřadům, a proto Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj doporučují účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným dokumentem (viz příloha k této zprávě po rozkliknutí článku).