O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Vyhlášení výzvy OPZ pro územní samosprávné celky

Rádi bychom vás informovali o nové výzvě Operačního programu zaměstnanost, ze které je možné finančně podpořit Vaše aktivity ve Vašem území v rámci programů Zdravé město/obec/region a MA21. Jedná se o výzvu Operačního programu zaměstnanost pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)<https://www.esfcr.cz/vyzva-058-opz>

Výzva je zaměřená na zvýšení kvality veřejné správy. Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Více informací v uvedeném odkazu a v přiloženém dokumentu.

 

Přiložené soubory:
Výzva 058 OPZ.pdf