O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.   Volby se konají ve dvou dnech, v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Přehled politických stran/politických hnutí/koalic,  které podaly kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a registr kandidátů naleznete v příloze tohoto článku, další podrobnosti na http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstva-stredoceskeho-kraje. Počet členů zastupitelstva je určen na 65. Z technických informací k volbě vybíráme: po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz