O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

V žádostecho podporu na nákup techniky pro integrovaný záchranný systém je aktuálně téměř 2.5 miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo výrazný zájem v průběžné výzvě IROP na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém v České republice. V podaných žádostech o podporu do této výzvě s celkovou alokací přibližně 1,8 miliardy korun je momentálně v součtu 2,5 miliardy korun, což znamená finanční převis téměř 700 milionů korun.

 

V 19. výzvě "Technika pro integrovaný záchranný systém" bylo dosud předloženo přes 240 projektů. V naprosté většině se jedná o projekty obcí, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tyto projekty jsou v hodnotě přes 1,5 miliardy a jsou zaměřené na nákup velkokapacitních požárních cisteren na dopravu vody a dopravní automobily pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí. Mezi žádostmi o podporu jsou dále také projekty Hasičského záchranného sboru ČR (přes 700 mil. korun), zdravotnické záchranné služby krajů (téměř 200 mil. korun) a Policie ČR (přes 40 mil. korun).
 
Z tohoto důvodu Řídicí orgán IROP ukončuje průběžnou výzvu předčasně, a to dne 13. června 2016.

 

Dohromady 19 projektů z výše uvedeného počtu doručených žádostí o podporu již bylo schváleno a obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zbylé projekty se nacházejí v procesu hodnocení.