O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

seminář Program rozvoje venkova 2014-2020

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond a Krajské informační středisko Středočeského kraje Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na seminář Program rozvoje venkova 2014-2020 - 5. kolo 20.září 2017 9:00 – 15:00 hod. v přednáškovém sále budovy Státní veterinární správy Slezská 100/7, Praha – Vinohrady.

Cílem semináře bude diskuse účastníků za účelem sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe se zaměřením na následující témata: Dopolední blok (9 – 12 hod.):
Informace k Programu rozvoje venkova 2014-2020
Představení operací 5. kola PRV
4.1.1 Investice do zemědělských podniků
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Hodnocení finančního zdraví
Předávání zkušeností se zadávacím/výběrovým řízení
SZIF - časté chyby ve způsobu zadávání, příklady dobré a špatné praxe
Různé, diskuse Odpolední blok (13 – 15 hod.)

Diskuze k dalším operacím 5. kola PRV:
8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

Přednášejí:
 odborný konzultant – Ing. Lubomír Tomek (Agroteam CZ s.r.o.)
 pracovníci SZIF Účast na semináři je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno.

Rezervace účastníků – e-mail: martin.benda@szif.cz / tel. 731 193 801

Za organizátory srdečně zvou Ing. Zdeněk Procházka, ředitel Regionálního odboru Praha, Státní zemědělský intervenční fond Ing. Gabriela Jeníčková, ředitelka, Krajské informační středisko Středočeského kraje