O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Seminář "Bio ve Středočeském kraji" - zaostřeno na hovězí maso

Dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník semináře o ekologickém zemědělství a lokální bioprodukci. Uskuteční se ve středu 19.4.2017 v Poděbradech. Podobný seminář se uskutečnil již minulý rok a pro velký úspěch se jej rozhodli organizátoři zopakovat. Téma letošního ročníku bude zaměřeno na chov masného skotu a bio hovězí maso.

Místo:  Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu,
Komenského 156/III., Poděbrady

Zahájení: 10:00 (předpokládaný konec akce 14:00, příp. až 15:30 pokud se
zúčastníte diskuzí u kulatého stolu)

Seminář je cílen přednostně na studenty a učitele odborných škol, dále na zástupce škol a jejich zřizovatele s ohledem na rostoucí zájem zapojování regionálních postravin do školního stravování. Vítáni jsou však i zástupci z řad veřejnosti, zejména z oblasti gastronomie.

Na semináři vás seznámíme s aktuálními informacemi o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve vašem regionu. Budete mít možnost vyslechnout si zkušenosti jak úspěšných ekozemědělců, tak významných českých výrobců, nahlédnout do systému kontrol a sankcí, seznámit se s různými netradičními formami prodeje a v průběhu ochutnat regionální bio potraviny.

V případě, že vás obsah semináře, jehož detailní program naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí článku, přesvědčí k návštěvě, potvrďte prosím svou účast emailem na andrea.hrabalova[@]ctpez.cz nejpozději do 16.4.2017. Počet míst je limitován kapacitou prostoru. V případě potřeby lze vystavit potvrzení o absolvování semináře pro pracovníky EVVO jako formu dalšího vzdělávání.

Těší se na Vás 
Ing. Andrea Hrabalová, koordinátorka projektu

Mob: +420 737 852 515Bioinstitut, o.p.s. www.bioinstitut.czwww.ctpez.cz

Seminář probíhá v rámci projektu "BIO v regionu - Propagace regionální
bioprodukce a spolupráce", který realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční
podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Přiložené soubory:
bio.doc
bio1.pdf