O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol

 

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celkyOdkaz na výzvu naleznete ZDE.


Alokace: 300 mil. Kč
Příjem žádostí: 20. 6. 2018 - 1. 9. 2018
Předpokládané zveřejnění výsledků: 31. 12. 2018
Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 1. 2020
Oprávněný žadatel

-          Obec zřizující ZŠ nebo MŠ

-          DSO zřizující v souladu s § 124 zákona č. 561/2004 ZŠ nebo MŠ v právní formě školské právnické osoby

-          Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona

Cíl výzvy

-          MŠ zřizované obcemi

-          MŠ zřizované DSO

-          ZŠ zřizované obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ - podmínky viz výzva

-          ZŠ zřizované DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ

Dle znění výzvy budou moci být podpořeny jen takové projekty, které jsou v pokročilém stupni připravenosti z hlediska stavebního zákona: doložení kopie pravomocného stavebního povolení, případně jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení (např. certifikát autorizovaného inspektora, veřejnosprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). Stavební povolení musí nabývat právní moci při podání žádosti o poskytnutí dotace.

V příloze po rozkliknutí článku naleznete souhrn nejčastějších otázek s odpovědmi.