O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Projednávání SCLLD

Přiložené soubory:
Dotazníkové šetření MAS Mezilesí AF CITYPLAN.pdf
Neformální pracovní skupiny pro tvorbu SCLLD.pdf
Emailové připomínkování SCLLD oslovení aktérů.pdf
Prezenční listina z veřejného projednávání SCLLD Kněžice 5.9.2016.pdf
Prezenční listina z veřejného projednávání SCLLD Městec Králové 28.4.2016.pdf
Prezenční listina z veřejného projednávání SCLLD Velký Osek 19.5.2015.pdf
Prezenční listina z veřejného projednávání SCLLD Poděbrady 18.5.2015.pdf
Prezenční listina z veřejného projednávání SCLLD Kněžice 22.8.2014.pdf
Pozvánka na veřejné projednávání SCLLD Kněžice 22.8.2014.pdf
Fotodokumentace z veřejného projednávání SCLLD a komunitního setkání s prof. Zeleným Kněžice 11 12 2015.pdf
Fotodokumentace z veřejného projednávání SCLLD Kněžice 10 12 2015.pdf
Vyhodnocení dotazníkového šetření 1.pdf
Vyhodnocení dotazníkového šetření 2.pdf
Zápis z jednání neformální pracovní skupiny „Zemědělství a životní prostředí“ MAS Mezilesí.pdf
Zápis z jednání neformální pracovní skupiny „Technická infrastruktura a místní rozvoj, doprava, výzkum, vývoj, spolky“ MAS Mezilesí.pdf
Zápis z jednání neformální pracovní skupiny „Sociální věci a zdravotnictví, vzdělání“ MAS Mezilesí.pdf
Zápis z jednání neformální pracovní skupiny „Ekonomika a podnikání, cestovní ruch, kultura“ MAS Mezilesí.pdf
Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Mezilesí 19.5.2015 Velký Osek.pdf
Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Mezilesí 18.5.2015 Poděbrady.pdf
Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Mezilesí 28.4.2016 Městec Králové.pdf
Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Mezilesí 22.8.2014 Kněžice.pdf
Zápis z veřejného projednání SCLLD MAS Mezilesí 5. 9. 2016 Kněžice.pdf