O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva 077 "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu" jeurčetna pro školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodním korporacím, státním podnikům, neziskovým organizacím, OSVČ,krajům, organizacím zřizovaným krajem, obcím, organizacím zřizovaným obcím a dobrovolným svazkům obcí.

Platnost do: 29. 9. 2017 14:00

Více informací na stránkách ESF ČR: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyhlaseni-vyzev-c-077-a-078?inheritRedirect=false