O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Podpora bezpečnosti v obcích na léta 2017 až 2019

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1 v rozsahu:

  1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

  2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

  3. mobilní policejní služebny,

  4. osvětlení rizikových míst.
     

Zpracované Žádosti o Program je třeba doručit na dresu OBPPK nejpozději do 31. srpna 2017 podle schválených Zásad.


Více info na http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-az-2019.aspx