O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení podle služebního zákona

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje podle § 188 zákona výběrové řízení na služební místo ředitele odboru implementace strukturálních fondů.

V oborech služby: 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Lhůta podání žádosti o jmenování na služební místo představeného je do 10. června 2016 včetně.

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na těchto služebních místech bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je bezprostředně po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

 

Více informací najdete na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument175271.html.