O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Zveme vás na seminář

pro žadatele

v 5. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (III.)

a příjemce

ve 2. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (I.).

 

Seminář se uskuteční 2.10. v 8:30h na adrese Palackého 37, Poděbrady. Účast prosím potvrďte na mailu masmezilesi[@]masmezilesi.cz.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 24.9.2019 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

 

Číslo výzvy: B87/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 5. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (III.)
Datum vyhlášení výzvy: 24.9.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 24.09.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.10.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku. 

 


Na 3. výzvě MAS Mezilesí - OPZ - Rodina a práce v rovnováze - (II.) proběhla změna v podobě navýšení celkové alokace na částu 7 851 747, 50 CZK. Jiné údaje z výzvy se tímto nemění. Nové znění výzvy naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

 13.5.2019 proběhla výběrová komise ke 4. výzvě MAS Mezilesí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 28.2.2019 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na Sociální služby.

Číslo výzvy: 764/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 4. Výzva MAS Mezilesí OPZ – Sociální služby – (II.)

Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28.2.2019 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.2.2019, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.4.2019, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+

 

 

 

MAS Mezilesí vás srdečně zve na seminář k 3. výzvě OPZ,
který se bude konat 5.2.2019 v 17:00
v Kněžickém mlýně
na adrese Kněžice 167.

Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

13.5.2019 proběhla výběrová komise ke 3. výzvě MAS Mezilesí. Více informací naleznete v přiložených souborech.

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 17.9
.2018 MAS Mezilesí 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

Číslo výzvy: 693/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 3. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (II.)
Datum vyhlášení výzvy: 17.9.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17.9.2018, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17.9.2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15.3.2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

 

1. Výzva MAS Mezilesí - Sociální služby

17.10. proběhla výběrová a hodnotící komise k podaným projektům. Více info v přiložených souborech.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 27.4.2018 MAS Mezilesí 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na Sociální služby.

Číslo výzvy: 555/03_16_047/CLLD_1 6_02_102
Název výzvy: 1. Výzva MAS Mezilesí OPZ – Sociální služby – (I.)
Datum vyhlášení výzvy: 27.4.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.5.2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2023

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+

 

 

2. Výzva MAS Mezilesí - Rodina a práce v rovnováze

 17.10. proběhla výběrová a hodnotící komise k podaným projektům. Více info v přiložených souborech.

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 27.4.2018 MAS Mezilesí 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost na prorodinná opatření – Rodina a práce v rovnováze.

Číslo výzvy: 558/03_16_047/CLLD_16_02_102
Název výzvy: 2. Výzva MAS Mezilesí – OPZ – Rodina a práce v rovnováze – (I.)
Datum vyhlášení výzvy: 27.4.2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 27.4.2018, 04:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 22.6.2018, 12:00 hodin
Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.8.2022

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

Další odkazy:

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemc

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Obvyklé ceny, mzdy, platy

Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

ISKP14+

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

určený pro žadatele, kteří chtějí předložit projekt v rámci vyhlášené 1. výzvy MAS Mezilesí – OPZ – Sociální služby – (I.)

č. 555/03_16_047/CLLD_16_02_102.

 

Termín: 23. 5. 2018, ve 13:30 hodin

Místo konání: Kněžický mlýn, Kněžice 167

 

Program:

-         Představení MAS Mezilesí, z. s.

-         Představení výzvy

-         Podporované aktivity

-         Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

-         Základní informace o aplikaci MS2014+

-         Diskuse

 

Více informací k vyhlášené výzvě naleznete na http://masmezilesi.cz/vyzva-mas-mezilesi--socialni-sluzby.

Svou účast prosím potvrďte do 22. 5. 2018 na e-mail masmezilesi@masmezilesi.cz.

 

1 2