O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Operační programy v kostce

Načerpejte insiraci o možné podpoře Vašich projektů z operačních programů evropských fondů. V příručce (příloha tohoto článku), jež vznikla jako jeden z výstupů projektu SMS ČR  "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, naleznete představení 6 operačních programů. Jedná se o:

 

Integrovaný regionální operační program

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační program Zaměstnanost
Operační program Životní prostředí
Program rozvoje venkova.

V další příloze naleznete charakteristiku operačních programů přeshraniční spolupráce ČR s jejími sousedy.