O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Nadace via - program živá komunita

 

PROGRAM ŽIVÁ KOMUNITA JE OTEVŘEN - Uzávěrka je průběžná, program běží do vyčerpání financí k rozdělení.

O PROGRAMU

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!

 

CO V PROGRAMU NABÍZÍ?

• grant 20 000 až 80 000 Kč
• matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
• podporu zkušeného mentora
• fundraisingové konzultace
• průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci jako vy
• partnerský a individuální přístup

 

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené z velké části na dobrovolnické práci.

 

CO CHTĚJÍ PODPOŘIT?

Chtějí stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Podporovat pozitivní změnu, umožnit vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím společných zážitků. Jedná se např. o sousedské slavnosti, oživení veřejného prostoru, komunitní zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy tradic, opravy drobných památek, obnovy krajiny, oživení chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce), komunitní divadla atd. Pomůžou vám uskutečnit vaše nápady a budou vás podporovat ve využívání místních zdrojů, zapojování sousedů, spolupráci s místními partnery a rozvoji vzájemného dialogu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT O GRANT?

Před podáním přihlášky si přečtete text vyhlášení, projděte si náhled přihlášky a jako první vyplňte vstupní dotazník. Co nejdříve se vám ozvou, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobaví se s vámi, co konkrétně zamýšlíte. Teprve po konzultaci dostanete link na on-line přihlášku. Tu vyplníte, odešlete a po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámí s výsledky. Budete-li podpořeni, podepíší s vámi grantovou smlouvu, zašlou grant a budou se na vás těšit na úvodním setkání.

Více info na https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.