O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Nabídka nového ročníku vzdělávacího programu Viadukt - Průvodce

Nadace Via s podporou Marky Bednar otevírá vzdělávací cyklus v rámci programu Viadukt: PRŮVODCE 2017

Průvodce poskytuje prostor pro vzdělávání a rozvoj lidí, kterým záleží na místě, kde žijí.

KOMU?

Místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí. Primárně chceme podpořit začínající a nově vznikající menší organizace fungující na dobrovolné bázi, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení společenského, kulturního nebo životního prostředí v jejich okolí. Zároveň se i díky tomuto programu vytváří síť aktivních lidí. Maximální kapacita je 15 účastníků. Hlásit se mohou organizace, které neměly svého zástupce v minulých ročnících cyklu. Jedna organizace může přihlásit jednoho zástupce. 

Nadace Via s podporou Marky Bednar otevírá vzdělávací cyklus v rámci programu Viadukt: PRŮVODCE 2017

Průvodce poskytuje prostor pro vzdělávání a rozvoj lidí, kterým záleží na místě, kde žijí.

KOMU?

Místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí. Primárně chceme podpořit začínající a nově vznikající menší organizace fungující na dobrovolné bázi, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení společenského, kulturního nebo životního prostředí v jejich okolí. Zároveň se i díky tomuto programu vytváří síť aktivních lidí. Maximální kapacita je 15 účastníků. Hlásit se mohou organizace, které neměly svého zástupce v minulých ročnících cyklu. Jedna organizace může přihlásit jednoho zástupce.

CO?

Cyklus bude probíhat od ledna do září 2017. Tvoří jej úvodní setkání, 7 tematicky laděných workshopů, skillshare a závěrečné setkání. Společná setkání a workshopy jsou jednodenní a uskuteční se v Praze; přibližně každé 3 až 4 týdny. Cyklus je bezplatný.

JAKÁ BUDOU TÉMATA?

V Průvodci se setkáte s lektory, kteří vám předají praktické znalosti k následujícím tématům: Řízení organizace a organizační rozvoj Fundraising Finance a daně Práce s dobrovolníky Projektové myšlení Plánování akcí s veřejností, zapojování veřejnosti Komunikace a vztahy s veřejností Během skillshare se účastníci věnují sdílení svých zkušeností, které v průběhu cyklu získají. Součástí podpory je také možnost konzultovat s odborníky zabývající se některým z tematických okruhů.

KDY?

Předpokládané termíny konání workshopů: " Prosíme, abyste před přihlášením dobře zvážili svoje časové možnosti v období konání cyklu Průvodce s ohledem na četnost a frekvenci seminářů.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Stačí vyplnit přihlášku na webu Nadace Via: www.nadacevia.cz/viadukt Uzávěrka příjmu přihlášek je v úterý 20. 12. 2016 (v 08:08 ráno).

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ

Výběr účastníků provede nezávislá hodnotící komise, která zváží, zda uchazeči spadají do cílové skupiny programu, a posoudí jejich osobní motivaci k účasti ve vzdělávacím cyklu. O přijetí do cyklu budou všichni vybraní vyrozuměni nejpozději do 6. 1. 2017. S vybranými uchazeči bude podepsána smlouva o účasti v cyklu.

KONTAKTNÍ INFORMACE: Potřebujete-li svou přihlášku konzultovat nebo s čímkoli poradit, neváhejte se ozvat Markétě Doubnerové na e-mail marketa.doubnerova@nadacevia.cz nebo na tel. 604 515 120.