O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Matematika u nás v regionu

30. ledna 2018
v Městské knihovně Poděbrady

 

Seznámení s Hejného matematikou

v čase 15:30 – 17:30

s PhDr. Jitkou Michnovou

 

Přijďte si popovídat o vyučování matematice metodou VOBS (Výuka Orientovaná na Budování Schémat). Výuka respektuje věkové i vývojové fáze dětí stejně jako individuální odlišnosti. Děti dostávají to, co právě potřebují. Matematika se tak pro stává zábavným a zajímavým předmětem. O tom jak se všemu děje a jak můžou rodiče přispět ke zdravému rozvoji svého dítka budeme nejen společně besedovat, ale zároveň si vyzkoušíme nějakou úlohu.

 

Pracovní skupina s tématem Matematické gramotnosti

v čase 18:00 – 19:30

 

Pojďme společně diskutovat o tom, co pro nás znamená matematika, jak je možné u našich dětí, žáků rozvíjet matematickou gramotnost. Ať už mluvíme o školním nebo předškolním vzdělávání. Jaké aktivity již v tomto směru realizujeme nebo nám přijdou smysluplné a podporující v rozvoji matematické gramotnosti?

 

Vaši účast na obou setkáních, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 26. 1. 2018 na e-mail:mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo na telefonní číslo 721 277 996.


 

Přiložené soubory:
Matematika u nas v regionu1.pdf