O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

 

18. února 2021

se od 14 do 17 hodin uskuteční seminář na téma

Myofunkční terapie / fonační cvičení, motorika mluvidel, orofaciální stimulace

pro logopedické asistenty v MŠ u nás v regionu s paní Mgr. et Mgr. Ivou Bajtlerovou.

 

Místo setkání bude upřesněno. Podrobnosti zašleme účastniíkům na e-mail.

 

 

 

 

21. ledna 2021

v čase 15.15 – 17.15 hodin

proběhne další ON-LINE setkání členů týmu nad tvorbou metodiky a pracovních listů

Kuchařky moderních českých dějin pro 2. stupeň ZŠ.

 

 

11. ledna 2021

18.00 - 20.00 hodin

 Kruh života

– životní fáze, jak je neznáme, přechodové rituály v našem životě a úkoly jednotlivých fází

 

Setkání se bude konat v ONLINE prostředí.

 

 

 

9. prosince 2020

se v čase 12.30-13.30 hodin

plánuje setkání pouze stálých členů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

v prostorách kavárny L´Aura, Riegrovo náměstí 33/6, Poděbrady.

Forma setkání bude dle aktuální situace upřesněna.

 

Ochutnávka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

 

 7. prosince 2020, v čase 13.00 – 18.00 hodin

seminář pro učitele 2. stupně ZŠ

   8. prosince 2020, v čase 13.00 – 18.00 hodin

seminář pro učitele 1. stupně ZŠ

 

Seminář ZRUŠEN pro malý zájem.

 

 

 

18. listopadu 2020

 proběhne ON-LINE setkání POUZE ČLENŮ pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

na téma Nadstavbové výukové pomůcky na školách

 v čase 15.00 – 16.30 hodin.

Podrobnosti k přihlášení zašleme e-mailem.

 

 

 

26. listopadu 2020

proběhne od 10.00 do 11.30 hodin ON-LINE setkání pouze členů Pracovní skupiny pro financování

Tématem budou Nadstavbové výukové pomůcky na školách.

 E-mailem zašleme  přihlašovací údaje.

 

9. listopadu a 23. listopadu 2020

se uskuteční ON-LINE přednášky

paní Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové pro rodiče dětí mateřských škol na téma

Vývoj řeči a schopnosti dětí,

ze kterého získají rodiče přehled vývoje dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky se budou konat v několika mateřských školách.

 

POZOR, I KAPACITA ON-LINE JE OMEZENA,

PŘIHLAŠOVACÍ LINK ZAŠLEME POUZE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝM!

Prosím, přihlašujte se nejpozději do 8. listopadu 2020 na e-mail map@masmezilesi.cz.

 

 

 

 

26. listopadu 2020

proběhne ON-LINE setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti

v čase 15.00 – 16.30 hodin.

 Hlavním tématem diskuze budou Nadstavbové výukové pomůcky na školách.

 

E-mailem zašleme přihlašovací údaje.

 

.

 

1 2 3 4