O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

 

24. června 2020

v zasedací místnosti č. 2 MěÚ Poděbrady, Jiřího náměstí 20

se od 14 do 17 hodin uskuteční závěrečné setkání pro logopedické asistenty s paní Mgr. et Mgr. Ivou Bajtlerovou.

 

 

17. – 20. 8. 2020

proběhne v prostorách poděbradského zámku

Inspirativní letní škola v Poděbradech

 

Letní škola je organizována ve spolupráci s kolegy Místních akčních plánů Kolín, Mladá Boleslav a Nymburk. Budete tedy mít možnost se setkat a sdílet s kolegy z okolních regionů.

15. května 2020

proběhne ONLINE setkání

U kávy – inspirativní setkání asistentů pedagoga
v čase 14.00 – 16.00 hodin 

 

 

20. května 2020

sev čase 15.00-16.30 hodin uskuteční ONLINE setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost.

 

 

 

Právě probíhá aktualizace strategického Dokumentu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady.

 

 

30. dubna 2020

proběhlo ONLINE setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

v čase 13.00 – 14.00 hodin 

 

 Hlavním tématem diskuze bylo Rovné příležitosti v současnosti.

 

 

 12. května 2020

proběhne od 12.15 do 13.45 hodin ONLINE setkání pracovní skupiny pro financování

 

 

Zrušeno pro nouzový stav a mimořádná opatření v ČR a bude realizováno v náhradním termínu.

 

14. – 15. května 2020

v sále Hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží 

 

Se stálou platností vyhlášení nouzového stavu v ČR chceme předcházet možným rizikům a chceme být ohleduplní jak k sobě, tak k vám. Seminář FSKP proto RUŠÍME a ve chvíli, kdy se situace vrátí do běžného fungování, naplánujeme seminář na jiný termín. 

Děkujeme za pochopení.

 

6. dubna 2020

v čase 9.00 - 13.00

Poděbrady - přesné místo bude upřesněno dle počtu účastníků

 

K 1. lednu 2020 nabyla účinností novela vyhlášky o Fondu kulturních a sociálních potřeb...

1 2 3 4