O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

AKCE ZRUŠENA!

Z důvodu nízkého počtu přihlášených účastníků na workshop Práce s chybou se akce pro učitele 1. i 2. stupně ZŠ

ve středu 12. února 2020 ruší.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. února 2020

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

se uskuteční workshopy na téma Práce s chybou

s lektorkou Mgr. Barborou Heřmanovou

v čase:

  8.00 – 12.00 hodin – pro učitele 2. stupně ZŠ

13.15 – 17.15 hodin – pro učitele 1. stupně ZŠ

 

 

13. února 2020

 v zasedací místnosti v 1. patře budovy „Pentagonu“, MěÚ Poděbrady, nám. T. G. Masaryka 1130/18

proběhne setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

v čase 13.00 – 15.00 hodin 

 

 Hlavním tématem diskuze bude OSPOD a spolupráce se školami.

 

21. února 2020

Klubovna divadla a Kavárny Na Zámku, Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady


U kávy – inspirativní setkání asistentů pedagoga
v čase 14.00 – 16.00 hodin

 

 

 

20. ledna 2020

proběhlo setkání k Projektu Terezín

 

v čase 15.00 – 16.30 hod., v zasedací místnost č. 2 MěÚ Poděbrady, Jiřího nám. 20/1.

 

 

Logopedická supervize v MŠ a semináře pro rodiče

 

I v druhém pololetí školního roku 2019/2020 pokračujeme s podporou pedagogických pracovníků v mateřských školách v regionu ORP Poděbrady, jejich prohlubováním znalostí a lepšího porozumění jazykovým a vývojovým schopnostem a odlišnostem dětí, díky supervizi klinické logopedky Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové.

 

 

5. února 2020

 proběhne čtvrté setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost s tématem finanční gramotnosti

 v čase 13.00 – 17.30 hodin

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

 

 

22. ledna 2020

se v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

uskuteční v čase 12.30 - 13.30 hodin setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost

 

 

27. ledna 2020
v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží proběhne kurz
Sexualita lidí s mentálním hendikepem


v čase 8.30 – 12.00

Pokračovací setkání rodičovské skupiny.
Bude podrobně probrána metoda KRUHU, která byla na prvním setkání představena.

 

 

  5. prosince 2019

proběhlo od 10.00 do 11.30 hodin v zasedací místnosti č. 2 historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 čtvrté setkání pracovní skupiny pro financování

 

1 2 3