O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

DIGI-TECH-VĚDA

Zveme Vás na 2. ročník zábavně vzdělávací akce DIGI-TECH-VĚDA – letos jinak, kterou pořádáme v sobotu

19. září 2020, od 9 do 16 hodin před budovou DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, Poděbrady.


Jedná se o interaktivní zábavně vzdělávací program pro rodiny s dětmi a pro všechny, koho zajímají technologie.

   

Na co se můžete těšit?

  

  • Fakescape
  • 60 minutová úniková hra s fakty a dezinformacemi.
  • Mikrosvět, do nějž vás zavede Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady.
  • Výzkumná oblast - studium prostorové aktivity zvěře Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
  • Lesní pedagogika Školního lesního podniku Kostelec nad Černými lesy.
  • Chyť pokémona
  • Strategická hra Pokémon GO, která rozvíjí motoriku i logiku. Vhodné je mít vlastní dotykový mobilní telefon podporující hru Pokémon GO i mobilní data.
  • Aj. doprovodné aktivity.

 

 

Akce je pro účastníky ZDARMA. Aktivita je realizována naší místní akční skupinou v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II.

 

Bližší informace naleznete zde.

 

 

TISKOVÁ ZRÁVA – Inspirativní škola projektu MAP II v Poděbradech


Pětasedmdesát učitelů základních a mateřských škol z Nymburska, Kolínska, Poděbradska a Mladoboleslavska se zúčastnilo od 17. do 20. srpna 2020 Inspirativní letní školy v Poděbradech. Tuto příležitost k dalšímu vzdělávání během letních prázdnin jim společně nabídly čtyři Místní akční plány vzdělávání (MAP), projekty napomáhající zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání ve zmíněných správních obvodech.


Realizační týmy MAP přizvaly ke spolupráci JOB, spolek pro inovace, který se dlouhodobě věnuje rozvoji pedagogické praxe. Jedenáct lektorů JOB z řad aktivních učitelů, mentorů a koučů, posílených o lektory, s nimiž MAP spolupracuje v oblasti logopedie a cizích jazyků, zajistilo odborný program, sestavený na základě aktuální poptávky škol. Každý z účastníků si předem zvolil dvě z celkové nabídky dvanácti témat, která byla rozdělena do dvou dvoudenních bloků. Konkrétní dílny byly zaměřeny na práci s chybou, komunikaci v náročných situacích, metody aktivního učení, logopedii, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ, reflexi, spolupráci učitele a asistenta pedagoga, rozvoj matematických a čtenářských dovedností nebo hravou angličtinu s prvky Montessori. Atraktivitu akce podtrhl poděbradský zámek, v jehož výukových prostorách probíhala většina inspirativních dílen. Kromě zámku poskytly prostory pro workshopy Městská knihovna Poděbrady a Yoga centrum l´Aura. Po absolvování plných dvaatřiceti hodin vzdělávacích aktivit si odváželi účastníci nejen certifikát, ale především množství podnětů a inspirace pro svoji pedagogickou praxi. „Podstatou setkávání učitelů na letních školách je sdílení zkušeností“, uvedla na začátku prvního dne Jana Stejskalová, koordinátorka projektů a rozvojových aktivit JOB. „My jako lektoři se často dostáváme během našich workshopů do pozice moderátorů, neboť sami účastníci jsou těmi, kdo přináší mnoho nových, zajímavých poznatků a zkušeností ze své praxe. Obohacujeme se navzájem, a to je na tom krásné“, doplnila Stejskalová.


Realizační týmy zmíněných čtyř projektů MAP, které fungují zásluhou Místních akčních skupin (MAS) Podlipansko, Svatojiřský les, Mezilesí, Zálabí a Dolní Pojizeří, následně vyhodnotí celou akci, která se uskutečnila navzdory nepříznivým podmínkám na jaře letošního roku, způsobeným protikoronavirovými opatřeními. Ale již nyní je jasné, že úvodní výzva spolku JOB „Pojďme se společně učit, sdílet a věnovat se tomu, co nás v naší pedagogické praxi zajímá, a tak pracovat i o prázdninách na svém profesním rozvoji“ byla na Inspirativní letní škole v Poděbradech beze zbytku naplněna.

 

 

2. září 2020

 V Kavárně L´Aura, Riegrovo náměstí 33/6, Poděbrady

se od 14 do 16 hodin uskutečnil první seminář v letošním školním roce na téma Grafomotorika pro  logopedické asistenty v MŠ u nás v regionu s paní Mgr. et Mgr. Ivou Bajtlerovou.

 

Účastníce během září projdou intenzivním kurzem Grafomotoriky.

Druhé a třetí dvouhodinnové setkání proběhnou 16. 9. a 30. 9. 2020 od 14 do 16 hodin.

 

 

 

 

 

27. – 28. srpna 2020

v aule A, ÚJOP UK, Zámek Poděbrady

se uskuteční Kurz rozvoje jazykových schopností dle D. B. Elkonina

 

  

 

 

26. srpna 2020

12.30 – 16.30 hodin

Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303

 

 

 

20. května 2020

sev čase 15.00-16.30 hodin uskuteční ONLINE setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost.

 

 

25. srpna 2020

se uskuteční v prostorách Speciální základní školy Poděbrady,

U Bažantnice 154/19, Poděbrady III

od 9.00 do 16.00 hodin

seminář na téma
Sexualita u lidí s poruchou autistického spektra

 

 

Právě probíhá aktualizace strategického Dokumentu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady.

 

 

30. dubna 2020

proběhlo ONLINE setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti

v čase 13.00 – 14.00 hodin 

 

 Hlavním tématem diskuze bylo Rovné příležitosti v současnosti.

 

1 2 3 4