O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

 

25. března 2021

 se uskuteční ON-LINE přednáška

 paní Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové pro rodiče dětí mateřských škol na téma

 Vývoj řeči a schopnosti dětí,

 

ze kterého získají rodiče přehled vývoje dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky se budou konat v několika mateřských školách.

 

POZOR, I KAPACITA ON-LINE JE OMEZENA,

PŘIHLAŠOVACÍ LINK ZAŠLEME POUZE PŘEDEM PŘIHLÁŠENÝM!

Prosím, přihlašujte se nejpozději do 20. 3. 2021 na e-mail map@masmezilesi.cz.

 

 

 

 

22. března 2021

 se od 14 do 17 hodin uskuteční seminář na téma

Neurovývojové poruchy 

pro logopedické asistenty v MŠ u nás v regionu s paní Mgr. et Mgr. Ivou Bajtlerovou.

 

On-line přednáška. Podrobnosti zašleme účastniíkům na e-mail.

 

 Termíny na setkání s paní Bajtlerovou v příštím pololetí jsou: 18. 2., 22. 3., 19. 4., 18. 5. (poslední hodnotící) 2021.

 

 

 

11. března 2021

v čase 15.15 – 17.15 hodin

proběhne další ON-LINE setkání členů týmu nad tvorbou metodiky a pracovních listů

Kuchařky moderních českých dějin pro 2. stupeň ZŠ.

 

 

8. března 2021

18.00 - 20.00 hodin

Vztahy v rodině a ve škole

– úzké, širší, s vrstevníky, jak nás tyto vztahy ovlivňují, jak nás ovlivňují výsledky dětí ve škole, jak komunikujeme s učiteli, s kamarády dětí

 

 

27. února 2021

od 15.30 do 18.30 hodin proběhla ON-LINE přednáška

Dr. Lidmily PEKAŘOVÉ - Komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme

 

20. února 2021

od 15.30 do 18.30 hodin proběhla ON-LINE přednáška

Dr. Lidmily PEKAŘOVÉ - Důslednost a bezpodmínečná láska

 

 

 

24. února 2021

 proběhne ON-LINE setkání členů pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti

 v čase 14.30 – 16.00 hodin.

 

Podrobnosti k přihlášení zašleme e-mailem.

 

 

 

25. února 2021

proběhne od 10.00 do 11.30 hodin ON-LINE setkání členů Pracovní skupiny pro financování

 

E-mailem zašleme  přihlašovací údaje.

 

17. února 2021

se v čase 12.30-13.30 hodin

proběhlo setkání členů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti

v ON-LINE prostředí.

 

1 2 3 4 5