O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

 

 05. prosince 2019

se uskuteční v zasedací místnosti č. 2 historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 čtvrté setkání pracovní skupiny Financování

od 10.00 do 11.30 hodin

 

 

Život bez „lajků“ nebo digitální demence?

 

Na 150 návštěvníků zavítalo v podvečer pátku 22. listopadu 2019 na přednášku MUDr. Martina Jana Stránského s tématem Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu digitální demence?, pořádanou MAS Mezilesí, z. s. v Poděbradech.

V deseti minutách shrnul tento významný neurolog, jak vypadá a reaguje lidský mozek v různých situacích lidského života. Jak vypadá při zrození, kdy se jako tabula rasa jeví jako nerozbrázděný lán obilí, až po obraz několikaletého digitálními technologiemi ovlivněného dětského mozku.

V další hodině se lékař Martin Jan Stránský se dotkl tématu závislosti společnosti na digitálních technologií, ať už se jedná o sociální sítě vnímané a sledované prostřednictvím mobilních telefonů, tabletů, nebo na obrazovkách jako takových, které nám promítají průměrně denně až 7 hodin svého záření.

Ve skutečnosti je záření monitorů jedno z méně škodlivých veličin. Jaký vliv má způsob používání počítačových her a komunikace v sociálních sítích na mentální úroveň lidstva? Jednoznačně zněla odpověď – mentální úpadek. Poznatky neurologie staví na návykovém mechanismu, kdy mozek touží zažívat slast a dostává se mu uspokojení výhrou v úspěšném používání aplikace, která vás pochválí nebo odměňováním formou „lajků“, které vám nalijí šálek dopaminu neboli „hormonu štěstí“ do těla. Absence dopaminu vede pak ke zvyšování depresí a úzkostí. Blíže se těmito vlivy zabývá neurofilosofie.

Po přednášce následovala ještě pětačtyřicetiminutová diskuze.

Osobnost lékaře Martina Jana Stránského, narozeného v roce 1956 do významné československé rodiny v New Yorku, jehož pradědeček Adolf založil Lidové noviny, dědeček časopis Přítomnost a otec Jan společně s Pavlem Tigridem československou sekci Rádia Svobodná Evropa, se po roce 1989 objevila v souvislosti se zřízením Polikliniky na Národní, jímž je zakladatelem. Zakládal nadační fondy pro podporu výuky v žurnalistice a občanských práv, kancelář Ombudsman pro zdraví, z. ú.

V současnosti na téma neurologických dopadů moderní technologie na lidský mozek přednáší po celém světě a v Poděbradech jsme ho přivítali poprvé. Přivezl s sebou několik výtisků své nové vzpomínkové knihy, Deník doktora z Mrnic, která zobrazuje tragikomické aspekty české společnosti.

 

Tereza Šormová a Aneta Knytlová

Z důvodu malého počtu přihlášených bude dne 13. listopadu 2019

seminář NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA S PEDAGOGEM zrušen.

 

S ohledem na předchozí zájem vás budeme informovat o dalším průběhu tohoto tématu v našem regionu.

 Děkujeme za pochopení

 

 

 

Jak v dnešním světě práce volit efektivně střední školu

Kariérový workshop ,2v1' pro rodiče a jejich děti v 8. a 9. třídách ZŠ

se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019 od 12 do 17 hodin v Hotelové škole Poděbrady.

 

Kapacita je již zcela naplněna!!!

„Jste rodiči dítěte s mentálním hendikepem?
Máte okolo sebe osoby s mentálním hendikepem?
I toto téma se Vás jednoho dne může týkat. Přijďte si pro cenné informace a podporu.“
 
18. listopadu 2019, od 8.15 do 11.45 hodin
v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží, Poděbradská 265, Velké Zboží

a
15. listopadu 2019, od 8.00 do 14.00 hodin
bude interně probíhat na toto téma školení pracovníků
Speciální základní školy v Poděbradech, U Bažantnice 154
 

5. a 6. listopadu 2019

proběhne v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží seminář

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A TVORBA VIZE

PRO VEDENÍ ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL

v čase 8:30 – 16:30

 

Logopedická supervize v MŠ

Aktivita podporuje pedagogické pracovníky v místních mateřských školách s kurzem logopedického asistenta, skrze konzultace na skupinových setkáních a individuálních návštěvách v jednotlivých školách. A to vše je pod záštitou klinické logopedky Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové.

 

 

 

26. září 2019 

 se uskutečnilo třetí setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost

 v čase 14.30 – 16.00 hodin

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

 

 

   V pátek 4. října 2019 proběhl v DDM Symfonie Poděbrady

 Řídící výbor MAP

a setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení ORP Poděbrady

  

 24. října 2019

v čase 15.00 – 16.30 hodin

proběhne druhé setkání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělání a EVVO

 v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech 

1 2