O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Dne 16. dubna 2019 v Mateřské škole Poděbrady Studentská proběhlo setkání na téma:

 

Jak na přijímací řízení v MŠ

Lektorka: Mgr. Ingrid Vavřínková

v čase 9:00 – 13:00 h

 

 

Ve spolupráci s kolegy MAP ORP Nymburk II a MAP ORP Kolín II proběhl dne 16. 4. 2019 workshop na téma Reforma financování regionálního školství v Městské knihovně Poděbrady pod vedením lektorů z MŠMT.

 

 

Ustanovující jednání Řídícího výboru MAP ORP Poděbrady II proběhlo dne 18. ledna 2019 jako

 

Setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení ORP Poděbrady

 

První jednání pracovní skupiny Financování proběhne 

 

14. března 2019

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

v čase 10:00 – 11:30

 

 

Hlavním zaměřením této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností navrhují a posuzují členové PS plánované aktivity zařazené do akčního plánu.

 

 

Jedná se o 2 pracovní skupiny - Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost 

Hlavním tématem PS je posun v rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti prostřednictvím koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílením zkušeností při plánovaní aktivit spolupráce (udržitelných v regionu) v rámci MAP. Spolupráce škol navzájem a spolupráce s dalšími vzdělávacími zařízeními je při tom základem úspěchu.

 

 

Hlavní zaměření PS je podpora zájmu, motivace a dovedností v tématech vědy, technologií, inženýringu a  matematiky, což zahrnuje i oblast EVVO, prostřednictvím koordinace aktivit škol a vzdělávacích zařízení a sdílením zkušeností při plánovaní aktivit spolupráce (udržitelných v regionu) v rámci MAP.

 

MAS Mezilesí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 Koordinátora/ky vzdělávání (implementace)

v projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II“ (MAP ORP Poděbrady II.)