O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

 

 

Se stálou platností vyhlášení nouzového stavu v ČR chceme předcházet možným rizikům a chceme být ohleduplní jak k sobě, tak k vám. Seminář FSKP proto RUŠÍME a ve chvíli, kdy se situace vrátí do běžného fungování, naplánujeme seminář na jiný termín. 

Děkujeme za pochopení.

 

6. dubna 2020

v čase 9.00 - 13.00

Poděbrady - přesné místo bude upřesněno dle počtu účastníků

 

K 1. lednu 2020 nabyla účinností novela vyhlášky o Fondu kulturních a sociálních potřeb...

 

SEMINÁŘ 18. března 2020 v MŠ Vřesová, Poděbrady Polabec a 24. března 2020 v MŠ Městec Králové a 8. dubna 2020 v MŠ  Poděbradská se RUŠÍ. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

 

Semináře paní Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové pro rodiče dětí mateřských škol na téma

Vývoj řeči a schopnosti dětí,

ze kterého získají rodiče přehled vývoje dětských dovedností od 2 do 6 let v oblasti hrubé a jemné motoriky, vývoje řeči a nápady na předřečové a řečové cviky se budou konat v několika mateřských školách.

 

 

S ohledem vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR chceme zodpovědně reagovat a RUŠÍME Výjezdní setkání ředitelů škol, které se mělo uskutečnít 19. - 20. března 2020. 

Za současného vývoje situace chceme předcházet možným rizikům a chceme být ohleduplní jak k sobě tak k vám.

Ve chvíli, kdy se situace vrátí do běžného fungování, naplánujeme setkání na jiný termín.

Děkujeme za pochopení.

Výjezdní setkání ředitelů škol se uskuteční 19. – 20. března 2020 v Pivovaru Hubertus, a.s., Kácov 6, 285 09 Kácov

 

 

FAKESCAPE

AKCE ZRUŠENA!!

 

FAKESCAPE je úniková hra s fakty a dezinformacemi pro veřejnost.

 

V neděli 22. března 2020 v DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 pořádáme dvě hry:

jedna proběhne od 9.00 do 10.30 hodin, druhá hra se uskuteční od 12.00 do 13.30 hodin.

 

 

Vzhledem k pandemické situaci v šíření viru COVID-19 a s ohledem vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR chceme zodpovědně reagovat a RUŠÍME plánovaný seminář pro logopedické asistenty 25. března 2020.

Logopedická supervize v MŠ

 

I v druhém pololetí školního roku 2019/2020 pokračujeme s podporou pedagogických pracovníků v mateřských školách v regionu ORP Poděbrady, jejich prohlubováním znalostí a lepšího porozumění jazykovým a vývojovým schopnostem a odlišnostem dětí, díky supervizi klinické logopedky Mgr. et Mgr. Ivy Bajtlerové.

 

17. dubna 2020

Klubovna divadla a Kavárny Na Zámku, Jiřího náměstí 1/8, Poděbrady


U kávy – inspirativní setkání asistentů pedagoga
v čase 14.00 – 16.00 hodin

Téma: Komunikace s rodiči

 

 

 

20. ledna 2020

proběhlo setkání k Projektu Terezín

 

v čase 15.00 – 16.30 hod., v zasedací místnost č. 2 MěÚ Poděbrady, Jiřího nám. 20/1.

 

9. března 2020
v sále hasičské zbrojnice SDH Velké Zboží proběhne kurz
Sexualita lidí s mentálním hendikepem (od 10 let)


v čase 8.00 – 14.00

Kurz je zaměřen na sexualitu dětí a dospívajících s mentálním hendikepem ve věku od 10 let.

 

 

5. února 2020

 proběhlo čtvrté setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost s tématem finanční gramotnosti

 v čase 13.00 – 17.30 hodin

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

 

1 2 3