O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

2. setkání Pracovní skupiny Financování proběhlo 

 

30. května 2019

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

v čase 10.00 – 11.30 h

 

 

 

2. setkání Pracovní skupiny Matematické gramotnost proběhlo 15. května 2019

 

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

v čase 16.00 – 17.30 h

 

 

Druhé setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost proběhlo 20. května 2019

 

ve velkém sále Městské knihovny v Poděbradech

 

v čase 17.30 – 18.10 h

 

Obsahem jednání PS byla diskuse s Petrem Morkesem – komiksy Komisař Vrťapka nad využitím výukových programů v rozvoji čtenářské gramotnosti na prvním stupni ZŠ a v pregramotnosti v MŠ.

 

 

Tvůrčí dílna pro učitele MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ a knihovníky v rámci rozvoje a inspirace ke čtenářské gramotnosti proběhla 20. 5. 2019 v čase 13.30 – 17.30 h v přednáškovém sále Městské knihovny Poděbrady, Jiřího náměstí 41, v 1. patře.

 

 

První jednání Pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhlo 7. března 2019

 

v zasedací místnosti v 1. patře budovy „Pentagon“, Nám. T.G. Masaryka 1130

 

v čase 13.00 - 14.30 h

 

 

První jednání Pracovní skupiny Polytechnické vzdělávání, EVVO proběhlo 28. února 2019

 

v zasedací místnosti č. 2, v historické části budovy radnice na Jiřího náměstí 20 v Poděbradech

 

v čase 16.00 – 17.30 h

 

 

Ustanovující jednání Řídícího výboru MAP ORP Poděbrady II proběhlo dne 18. ledna 2019 jako

 

Setkání ředitelů a zřizovatelů škol a školských zařízení ORP Poděbrady

 

 

Dne 16. dubna 2019 v Mateřské škole Poděbrady Studentská proběhlo setkání na téma:

 

Jak na přijímací řízení v MŠ

Lektorka: Mgr. Ingrid Vavřínková

v čase 9.00 – 13.00 h

 

 

Ve spolupráci s kolegy MAP ORP Nymburk II a MAP ORP Kolín II proběhl dne 16. 4. 2019 workshop na téma Reforma financování regionálního školství v Městské knihovně Poděbrady pod vedením lektorů z MŠMT.

 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010695

Doba realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2022

Celkové způsobilé výdaje: 9 871 352,40 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady. Jeho cílem je rozvíjení aktivní spolupráce místních aktérů při dalším plánování rozvoje vzdělávání. K rozvoji spolupráce v území dojde skrze budování znalostních kapacit, partnerství, informování, akčního plánování a implementaci akčního plánu současného i budoucího při využití principů komunitně vedeného plánování. Do rozvoje a aktualizace dokumentu MAP budou zapojeni relevantní aktéři z oblasti vzdělávání v řešeném území.

1 2