O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Konferenci Města vzdělávání – Jak mohou zřizovatelé zvyšovat kvalitu vzdělávání

Konference, která proběhne 14. listopadu v Praze, je určena obcím, které vnímají péči o vzdělávání ve své působnosti šířeji než jako řádnou starost o budovy a sledují i kvalitu vzdělávání. Jejím cílem je pomoci zástupcům obcí zorientovat se lépe v prioritách vzdělávací agendy a předat inspirativní zkušenosti s jejím řízením. Bližší informace naleznete zde.
 
Odpolední workshopy, které povedou např. představitelé obcí, České školní inspekce či ředitelé škol, se budou věnovat těmto tématům:
 
Jak zajistit, aby škola byla kvalitní.
Vize rozvoje školy jako základ dobrého řízení – výběr ředitele od konkurzu po jmenování a jak nastavit kritéria odměn.
Spolupráce zřizovatele a škol při inkluzi.
Vzdělávací strategie města – proč je dobré ji mít a čemu pomůže.
Jak prostřednictvím škol a dalších vzdělávacích institucí aktivovat děti a mladé lidi do života měst a obcí.
Památkové instituce jako živá místa vzdělávání – propojení formálního a neformálního vzdělávání na úrovni obce.
 
Pozvánku naleznete v příloze k tomuto článku. Online registrace je otevřena zde. Organizátoři doporučují, aby se konference účastnil zástupce samosprávy a školského odboru. 
 
Konferenční poplatek:
Při registraci do 13. října včetně: 1 osoba: 750 Kč, 2 osoby: 1.000 Kč
Při registraci od 14. října včetně: 1 osoba: 1 000 Kč, 2 osoby: 1 500 Kč
 
V případě jakéhokoliv dalšího dotazu či připomínky se na neváhejte obrátit na pořadatele konference - barbora.voborilova@eduin.cz | +420 778 410 338.
 
 
Přiložené soubory:
Města vzdělávání.pdf