O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

KONFERENCE: Venkov - životní podmínky, územní a sociální nerovnosti

16.102017 proběhne v Sociologickém ústavu AV ČR, Jílská 1, 110 00, Praha 1, konfrerence s názvem Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti.
Životní podmínky a různé typy příležitostí, které lidé ve svém životě využívají, jsou v prostoru rozmístěny nerovnoměrně. Dochází tak k prostorové diferenciaci životní úrovně, k posilování některých regionů a oslabování až marginalizaci jiných lokalit. Územní nerovnoměrnosti ovlivňují migrační procesy i fungování lokálních komunit. Témata týkající se prostorové diferenciace životních podmínke se stávají důležitou součástí veřejné debaty v Česku, zejména v souvislosti s problematikou rezidenční segregace, polarizace, území a nejnovější též v soubislosti s diskusí o vylidňování části venkova.

Objevuje se řada otázek i víče či méně důkladně podložených odpovědí: Vylidňuje se český venkov? Snižujje se "životaschopnost" venkovských obcí? Přibývají sociálně vyloučené lokality na venkově? Polarizuje se území Česka stále silněji?

Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciaci životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových vývev a rizik pro periferní území. Příspěvky se budou věnovat zejména následujícím tématům:
územní diferencicace, typy a vzorce prostorových nerovností, dynamika prostorové polarizace

demografických vývoj různých typůúzemí a možná rizika s ním spojená

životní úroveň a kvalita života ve venkovských oblastech

různé sociální skupiny na venkově, vazby k rezidenčnímu prostředí a fungování lokálních komunit

rezidenční prostředí jako zdroj sociálních nerovností a různých forem znevýhodnění

chudoba a riziko solidárního vyloučení ve venkovském prostředí

 

Součástí konference bude představení výsledku výzkumného projektu Sociálně znevýhodněnní obyvatelé periferních venkovských oblastí realizované v Sociologickém ústavu AV ČR.

Jedná na konferenci budou probíhat paralelně v české a anglické sekci. současně anglické sekce budou rovnějš příspěvky věnující se situaci v zahraničí.

Program konference bude zveřejněn v průběhu září Aktualizované informace budou k dispozici na webových stránkách Sociologického ústavu (www.soc.cas.cz) Účast na konferenci je bezplatná.