O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Inovační vouchery od SICu

 

Dne 4. 3. 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum další výzvu Středočeských inovačních voucherů. Nově je program rozdělen na 2 podprogramy. U obou podprogramů je  stanovena celkově doba realizace projektu na 8 měsíců od podání žádosti.

 

 

Více informací po rozkliknutí článku nebo na https://s-ic.cz/aktuality/podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje-mohou-opet-ziskat-inovacni-voucher-sve-podnikani/?fbclid=IwAR2nwaf8Ls60K3h8HsC79b-bDzgDfsrIuCM2jpvnVCNQ0t50GjzS54GjNPI.

 

Středočeský kraj již investoval v letech 2016 až 2018 téměř 10 mil. Kč na spolupráci malých a středních podniků v krajis výzkumnými organizacemi pomocí jednorázové dotace tzv. Středočeských inovačních voucherů.

Středočeské inovační vouchery podporují spolupráci firem ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z celého Česka, a to prostřednictvím Středočeského inovačního centra formou jednorázové dotace. V předchozích letech SIC obdržel celkem 143 žádostí od 122 firem ze Středočeského kraje s požadovanou dotací 18.356.399 Kč (183 %). Firmy mohly získat až 150.000 Kč na spolupráci s výzkumnými organizacemi z celé ČR. Celkem bylo dotačně podpořeno 76 žádostí (53 %) od 64 firem (52,5 %) v celkovém objemu 9.603.415 Kč (96 %). Nejvíce spoluprací bylo u realizovaných projektů s Českým vysokým učením technickým v Praze (15), s Českou zemědělskou univerzitou v Praze (12) a Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i. (8).

V rámci předešlých ročníků Středočeské inovační centrum připravilo publikaci, která mapuje konkrétní využití inovačních voucherů u firmem, které již inovační voucher obdržely. Příběhy inovačních voucherů SIC naleznete zde .

Dne 4. 3. 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum další výzvu Středočeských inovačních voucherů. Nově je program rozdělen na 2 podprogramy. U obou podprogramů je  stanovena celkově doba realizace projektu na 8 měsíců od podání žádosti.

Podprogram I. poskytuje dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací. Celková alokace činí 4 mil. Kč. Maximální výše podpory služby VaV je 300 tis. Kč, minimální 50 tis. Kč. Maximální míra podpory je  75 % celkových uznatelných nákladů. Nově je možné předložit do podprogramu až 2 žádosti. K inovačním voucherům naleznete bližší informace zde.

Podprogram II. je zaměřen na start-upy. Poskytuje dotaci na spolupráci s výzkumnou organizací a zároveň na podporu jejich rozvoje prostřednictvím pořízení jiných služeb nebo vybavení. Celková alokace podprogramu je 1 mil. Kč. Maximální výše podpory projektu je 300 tis. Kč, minimální 50 tis. Kč. Maximální míra podpory je 75 % celkových uznatelných nákladů. Příjemce musí zajistit minimální nákup služeb od výzkumné organizace ve výši 10 %. Dotace bude vyplácena ve dvou splátkách. První splátka bude proplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy se Středočeským inovačním centrem ve výši 50%. Druhá splátka po ukončení projektu. Ke start-upovým voucherům naleznete podrobnější informace zde.

Další informace o současné výzvě vč. příběhů realizovaných inovačních voucherů naleznete na našem webu: https://s-ic.cz/cs/projekty/inovacni-vouchery/.

TÝM SIC