O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Energetické fórum & Teplárenské dny

Zveme Vás na odborné semináře a konference probíhající v rámci dvoudenní akce Energetické fórum & Teplárenské dny. 

 

1. Úspory energií v malých a středních podnicích - úterý  11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený všem výrobním a technickým  ředitelům a pracovníkům, technologům a  energetikům. Na konferenci, jejíž partnerem je i Asociace malých a středních podniků, se dozvíte, jak lze ušetřit energie a tím dosáhnout i větší konkurence schopnosti Vaší firmy. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v technologiích a v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

2. Seminář věnovaný problematice  odpojování od CZT -  úterý 11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Lze předcházet krizi se zákazníkem? Umíte řešit krizovou situaci při odpojování svých zákazníků?

PODROBNOSTI O SEMINÁŘI - program a přihláška

3. Večerní společenské B2B setkání účastníků konferencí, partnerů a vystavovatelů - středa 11. dubna 2017 od 19,00 hodin,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA SPOLEČENSKÝ VEČER

4. Úspory energií v nejen obcích a městech aneb úspory energií v budovách - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený nejen zástupcům měst a obcí, ale také správcům budov i energetikům měst, městských či krajských zařízení, nemocnic nebo i velkých objektů jako jsou domovy důchodců či ústavy péče. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

5. Energetické využití odpadů a odpady z energetiky - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Tradiční konference má letos zajímavý program - zástupce ředitele odboru odpadů z MŽP nás seznámí s aktuálními informacemi z odpadového hospodářství, ředitel ČAOH Ing. Havelkabude hovořit o tom, zda se máme ubírat směrem, který určuje EU. Dále bude velmi zajímavá přednáška o finských zkušenostech se spoluspalování TAPu a biomasy.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

6. Průmyslová energetika aneb úspory energií ve výrobních podnicích - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Konference zaměřená na energetiky výrobních společností, která v jednom dni shrnuje možnosti, jak zefektivnit výrobu a být tak více konkurence schopní. I v průmyslových podnicích je třeba šetřit, a tak se podíváme i na realizaci úspor pro průmysl.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

Během 11. a 12. dubna se v Hradci Králové uskuteční celkem 8 konferencí a seminářů, a to pod hlavičkou 23. ročníku akce Energetické fórum & Teplárenské dny 2016. Tato akce proběhne v prostorách Kongresového centra Nové Adalbertinum v Hradci Králové.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit a těšíme se na Vás. Všem již přihlášeným se omlouváme za opětovné zaslání informací.

 

Ing. Adéla Trávníčková, jednatelka společnosti


PAREXPO, s.r.o. - pořadatel tradičních Teplárenských dnů 
V Ráji 501 
530 02 Pardubice 

telefon : 466 415 831 
email: travnickova@parexpo.cz