O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Dotazníkové šetřní k strategii SCLLD MAS Mezilesí (SCLLD)

Proč nestát stranou a říci své názory k SCLLD?

SCLLD definují charakteristiky jednotlivých regionů místních akčních skupin a jejich potřeb. V období 2014 - 2020 v rámci jednotlivých operačních programů strukturálních fondů EU bude významná část peněz distribuována právě prostřednictvím MAS do oblastí, které definuje SCLLD. Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje Vaší organizace, obce i regionu pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj názor, stojíme o něj! Uvědomme si, že projekty, které nebudou zahrnuty v SCLLD často nebude možné z dotačních prostředků vybraných operačních programů podpořit  a v jiných operačních programech nezískají potřebné bonusové body.

V MAS se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem – rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec nebo soukromou osobu, rozdělujeme peníze získané z dotací a fondů mezi projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu.  Rádi bychom přispěli k rozvoji společenského a kulturního života v mikroregionu, pomohli místním podnikatelům lépe obstát v konkurenčním prostředí ostatních měst a vesnic a přispěli k ochraně životního prostředí a krajiny.

Proč nestát stranou a říci své názory k ISÚ?

ISÚ definují charakteristiky jednotlivých regionů místních akčních skupin a jejich potřeb. V období 2014 - 2020 v rámci jednotlivých operačních programů strukturálních fondů EU bude významná část peněz distribuována právě prostřednictvím MAS do oblastí, které definuje ISÚ. Právě nyní máte možnost ovlivnit směr rozvoje Vaší organizace, obce i regionu pro následující dotační období – přijďte nám říct svůj názor, stojíme o něj! Uvědomme si, že projekty, které nebudou zahrnuty v ISÚ často nebude možné z dotačních prostředků vybraných operačních programů podpořit  a v jiných operačních programech nezískají potřebné bonusové body.

Proto, prosím, promítněte svůj názor do přiložených dotazníků (pro fyzické osoby, podnikatele, neziskovky) a dotaznik nám zašlete na mailovou adresu masmezilesi@masmezilesi.cz.