O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Dotační možnosti pro podnikatele z IROP

IROP - Integrovaný regionální operační program, je v programovacím období EU v letech 2014 - 2020 ve své podstatě nástupcem tzv. ROPů, které jsme znali z období předchozího (2007 - 2013). Soubory v příloze usnadňují orientaci v tzv. specifických cílech programu, neboli oblastech, na které podnikatelé mohou v rámci svých projektů uvažovat o podpoře z prostředků programu IROP.

Přiložené soubory:
Brozura_pro_podnikatele_IROP.pdf