O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Ve dnech 19. 4. a 21. 4. 2016 se v přednáškovém sále Domu zemědělské osvěty (Slezská 100/7, Praha 2) uskuteční tři odborné semináře věnované problematice 2. kola Programu rozvoje venkova.

Dne 31. 3. 2016 od 10.00 hod proběhne v Praze Informační den programu INTERREG EUROPE.

 

Program INTERREG EUROPE zveřejnil termín 2. výzvy, která bude otevřena od 5. 4. do 13. 5. 2016. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Informační den pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz byla v kategorii "Platby na základě Jednotné žádosti > Jednotná žádost" publikována nová zpráva Přehled seminářů k Jednotné žádosti 2016.

Děti z mateřských a základních škol se mohou zúčastnit lektorského programu "Hody, hody, doprovody", který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, v níž si malé děti ozdobí velikonoční perníček a větší si vyrobí velikonoční dekoraci.

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář pro žadatele k 25. výzvě „Knihovny“, která bude vyhlášena pravděpodobně dne 11. března 2016 rámci specifického cíle 3.1 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví". Na semináři budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod.

Ministerstvo pro místní rozvoj startuje třetí ročník oblíbené soutěže Poznej projekt. Ode dneška každý týden až do půlky června máte šanci vyhrát hezké ceny. Stačí na webu www.poznejprojekt.cz správně určit projekt podpořený z evropských fondů podle fotografií a nápovědy. Ze správných odpovědí budou každý týden vylosováni tři výherci.

Byla zveřejněna výzva Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Přijeďte se podívat do Kolína na výstavu s názvem Cesta Skotskem.

4. 3. 2016 proběhne v Poděbradech slavnost Den Poděbrad u příležitosti 544. výročí povýšení ma město.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele. Navazuje tak na úspěšnou první výzvu programu Záruka 2015 až 2023, která byla vyhlášena 24. 2. 2015. 

... 6 7 8 9 10  ...