O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 30. března 2016 výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 30. března 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nejpozději do 9. 12. 2016.

MAS Mezilesí vám přeje krásné a radostné Velikonoce!

Ve dnech 19. 4. a 21. 4. 2016 se v přednáškovém sále Domu zemědělské osvěty (Slezská 100/7, Praha 2) uskuteční tři odborné semináře věnované problematice 2. kola Programu rozvoje venkova.

Dne 31. 3. 2016 od 10.00 hod proběhne v Praze Informační den programu INTERREG EUROPE.

 

Program INTERREG EUROPE zveřejnil termín 2. výzvy, která bude otevřena od 5. 4. do 13. 5. 2016. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Informační den pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz byla v kategorii "Platby na základě Jednotné žádosti > Jednotná žádost" publikována nová zpráva Přehled seminářů k Jednotné žádosti 2016.

Děti z mateřských a základních škol se mohou zúčastnit lektorského programu "Hody, hody, doprovody", který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, v níž si malé děti ozdobí velikonoční perníček a větší si vyrobí velikonoční dekoraci.

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář pro žadatele k 25. výzvě „Knihovny“, která bude vyhlášena pravděpodobně dne 11. března 2016 rámci specifického cíle 3.1 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví". Na semináři budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod.

Ministerstvo pro místní rozvoj startuje třetí ročník oblíbené soutěže Poznej projekt. Ode dneška každý týden až do půlky června máte šanci vyhrát hezké ceny. Stačí na webu www.poznejprojekt.cz správně určit projekt podpořený z evropských fondů podle fotografií a nápovědy. Ze správných odpovědí budou každý týden vylosováni tři výherci.

Byla zveřejněna výzva Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

... 6 7 8 9 10  ...