O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Seminář pro žadatele k 31. výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“ IROP se uskuteční v Praze dne 1. června 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 — 2020 (OP PIK) vyhlásilo výzvy v roce 2015 v hodnotě přesahující 26 mld. Kč (bez projektů technické pomoci) a k 30. 4. 2016 zaznamenalo zájem podnikatelů převyšující 36,5 mld. Kč.

20. 5. 2016 proběhne v 9.30 v Mateřském centru Poděbrady seminář na téma Otcové a děti.

23. května se od 9:30 do 16:00 hodin koná v Českém Brodě seminář Školní zralost a zápis do školy.

Řídicí orgán IROP si dovoluje informovat žadatele, že od 16 hod. dne 6. května 2016 je zpřístupněn formulář žádosti o podporu v MS2014+ u výzev č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v SVL“ IROP.

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Dobrodružství cyklistiky aneb éra vysokého kola v Čechách.

 

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 6. května do 28. srpna 2016 od 9 do 17 hodin.

 

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční  ve čtvrtek 5. května 2016 v 17 hodin v Polabském muzeu Poděbrady.

Seminář se uskuteční 16. května 2016 od 9 h v zasedací místnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (budova C 081), Karmelitská 7, Praha 1.

Na webu NS MAS byly zveřejněny nové příspěvky:

V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci, podepsanou v Praze dne 29. června 1965, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2017–2018.

14. května 2016 proběhne od 17.30 v kostele v Kněžicích Jarní koncert.

... 6 7 8 9 10  ...