O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Dotace jsou určeny na projekty programového financování (investiční projekty). Projekty programového financování se rozumí akce na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1 v rozsahu:

 1. kamerové systémy (včetně mobilních a rozšíření stávajících),

 2. zabezpečovací a vyhodnocovací soubory,

 3. mobilní policejní služebny,

 4. osvětlení rizikových míst.
   

Zpracované Žádosti o Program je třeba doručit na dresu OBPPK nejpozději do 31. srpna 2017 podle schválených Zásad.


Více info na http://www.mvcr.cz/clanek/podpora-bezpecnosti-v-obcich-v-souvislosti-s-migraci-na-leta-2017-az-2019.aspx

 

V rámci OP Zaměstnanost byla vyhlášena výzva 077 "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu" jeurčetna pro školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodním korporacím, státním podnikům, neziskovým organizacím, OSVČ,krajům, organizacím zřizovaným krajem, obcím, organizacím zřizovaným obcím a dobrovolným svazkům obcí.

Platnost do: 29. 9. 2017 14:00

Více informací na stránkách ESF ČR: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyhlaseni-vyzev-c-077-a-078?inheritRedirect=false

 

 

Byla vyhlášena vázva č 02 16 032 Budování kapacit pro rozvoj škol II. Výzva má za cíl podpořit tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a neformální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při spolupráci formálního a neformálního vzděláváni. 

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 29. 09. 2017, do 10.00 hod.

Více info na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-032-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-1.

 


Běrunice - 9.-10.6. - na hřišti. V pátek program začíná v 17h, v sobotu v 9h.

Kněžice - 3.6. ve 14h ve staré školce.

Kněžičky - 3.6. ve 14h před Kulturním domem.

Kolaje - 3.6. od 9h - pochod do záchranné stanice Huslík, kde bude od 10h prohlídka.

Libice nad Cidlinou - 4.6. - od 14h na starém hřišti za katolickým kostelem.

Městec Králové - 3.6. od 14h na cvičáku za koupalištěm.

Opolany - 3.6. od 9h na hřišti.

Pátek - 4.6. od 7:30 rybářské závody, 14h - program na fotbalovém hřišti.

 

Hospůdka Na hřišti v Pátku připravila na 3.června 2017 společenskou akci HRANÁ NA HŘIŠTI, na kterou vás  všechny srdečně zve.  K  tanci a  poslechu zahraje  skupina ALLEGRO BAND. Začátek je v 19.00 hodin a případné rezervace přijímají na tel.čísle 774044257.

 

Vydáváte obecní či městský zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší. Zvláštní kategorií je soutěž O nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku. Vydavatelé na ni mohou vyhlašovatele upozornit.

KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis, o.p.s.; Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. Sdružením místních samospráv ČR

vyhlašují při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje

6. ročník soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj 2016“.


Více info po rozkliknutí článku.

Agenturu ZERA ve spolupráci s ministerstvem zemědělství si Vás dovoluje pozvat na semináře spojené s exkurzí v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov "AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH" Uskuteční se ještě na dvou níže uvedených termínech a to v kraji Plzeňském a na Vysočině. Seminář je bezplatný.

24. dubna 2017
Přednášky: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 54 Žinkovy * Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 54 Žinkovy

15.května 2017 * Přednášky: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou * Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, Strážek 592 53

Semináře mají za cíl podpořit podnikání na venkově ať již prostřednictvím zemědělských podnikatelů tak i například producentů regionální produkce, majitelů původních zemědělských a venkovských staveb pro:
* využití územního potenciálu a přírodních zdrojů
* renovaci, decentralizaci ubytování - původních zemědělských staveb
* podporu zaměstnanosti na venkově, lokální produkce
* multifunkčnost a diverzifikaci zemědělské činnosti a venkovské kultury - život na venkově, život na statku
* ohleduplnost k přírodě a krajině
* trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu
* individualismus a návrat ke kořenům VYUŽIJTE POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST K REGISTRACI.

Na seminář je nutné se přihlásit. A to buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY, dále přes e-mail info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737.

Detailní harmonogram naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Dovolujeme si vás pozvat na druhý ročník semináře o ekologickém zemědělství a lokální bioprodukci. Uskuteční se ve středu 19.4.2017 v Poděbradech. Podobný seminář se uskutečnil již minulý rok a pro velký úspěch se jej rozhodli organizátoři zopakovat. Téma letošního ročníku bude zaměřeno na chov masného skotu a bio hovězí maso.

Místo:  Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu,
Komenského 156/III., Poděbrady

Zahájení: 10:00 (předpokládaný konec akce 14:00, příp. až 15:30 pokud se
zúčastníte diskuzí u kulatého stolu)

Seminář je cílen přednostně na studenty a učitele odborných škol, dále na zástupce škol a jejich zřizovatele s ohledem na rostoucí zájem zapojování regionálních postravin do školního stravování. Vítáni jsou však i zástupci z řad veřejnosti, zejména z oblasti gastronomie.

Na semináři vás seznámíme s aktuálními informacemi o ekologickém zemědělství a biopotravinách ve vašem regionu. Budete mít možnost vyslechnout si zkušenosti jak úspěšných ekozemědělců, tak významných českých výrobců, nahlédnout do systému kontrol a sankcí, seznámit se s různými netradičními formami prodeje a v průběhu ochutnat regionální bio potraviny.

V případě, že vás obsah semináře, jehož detailní program naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí článku, přesvědčí k návštěvě, potvrďte prosím svou účast emailem na andrea.hrabalova[@]ctpez.cz nejpozději do 16.4.2017. Počet míst je limitován kapacitou prostoru. V případě potřeby lze vystavit potvrzení o absolvování semináře pro pracovníky EVVO jako formu dalšího vzdělávání.

Těší se na Vás 
Ing. Andrea Hrabalová, koordinátorka projektu

Mob: +420 737 852 515Bioinstitut, o.p.s. www.bioinstitut.czwww.ctpez.cz

Seminář probíhá v rámci projektu "BIO v regionu - Propagace regionální
bioprodukce a spolupráce", který realizuje Bioinstitut, o.p.s. za finanční
podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí zdokonalit svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci ve výši až 150 000 korun. Celkem 5 milionů korun rozdělí Středočeský kraj prostřednictvím středočeských inovačních voucherů rů už podruhé.

Harmonogram:

 • o otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod
 • o vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
 • o schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
 • o podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
 • o podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
 • o realizace spolupráce: květen – prosinec 2017


Více na: https://vouchery.s-ic.cz/

 

Klub deskových her Pátek zve všechny děti i dospělé na "Pátecké deskohraní", které se koná ve Spolkovém domě v Pátku. V měsíci dubnu 2017 proběhne v následujících termínech:

sobota 1. 4. - Aprílové hraní -  9 hodin - 12 hodin

neděle 23. 4. - Volné hraní - 9 hodin - 12 hodin

neděle 30. 4. - Čarodějnické hraní - 9 hodin - 12 hodin.

 

... 6 7 8 9 10  ...