O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Přijměte prosím pozvání na seminář určený pro zástupce malých a středních podniků, zejména těch, které vyvíjí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Středočeské inovační centrum má řadu aktivit a jednou z nich je také zapojení do mezinárodního projektu Interreg D-STIR, jehož cílem je
prosazování odpovědného výzkumu (RRI) v prostředí malých a středních podniků pomocí metody STIR/D-STIR v regionu Podunají. Představení konceptu RRI společně s výsledky aktuálně probíhající pilotní studie budou uvedeny na semináři *22. 5. 2018 od 13 h v sídle Středočeského inovačního centra Dolních Břežanech*, dále bude představena metoda PPI (zadávání veřejných zakázek ve výzkumu) a jako praktická část semináře budou posluchači informováni o daňových odpočtech ve výzkumu.

Více info po rozkliknutí článku.

 

 

v PÁTEK 11. května 2018 proběhne v DDM Symfonie Poděbrady akreditovaný kurz

Individuální přístup k žákům - ve spolupráci s rodiči

v čase 9:00 – 17:00 s Mgr. Pavlem Rampasem.

 

Pokud spolu budou válčit učitelé a rodiče, nepřinese to rozhodně nic dobrého pro dítě. 

Jak nastavit spolupráci a komunikaci s rodiči?
Jak si navzájem vymezit odpovědnost?
Jakým způsobem předávat potřebné instrukce rodičům ohledně výchovy dítěte?

 

Stát se rodičem není velké umění, ale být dobrým rodičem a vychovat slušného a úspěšného člověka je velmi náročný úkol. V tomto ohledu musí rodiče a škola spolupracovat. Kurz nabízí mnoho inspirace, jaké informace a jakou formou rodičům předávat, aby měli vyšší motivaci ke spolupráci.

 

Vaši účast na semináři, prosím, potvrďte nejpozději do středy 9. 5. 2018 na e-mail: mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo sms zprávou na telefonní číslo 721 277 996. Seminář je zdarma a počet míst je omezen, proto neváhejte s přihlášením.

 

 

V sekci Výzvy MAS nalezenete první dvě vyhlášená výzvy v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ)!

 

 

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna
Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

konaný pod záštitou výboru pro sociální politiku
“Čtyři roky dětských skupin, aneb co přinesly a co nás čeká?”

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozvala na seminář, který se bude zabývat tématem dětských skupin. Jak se fungování dětských skupin osvědčilo v praxi a s jakými problémy se potýkají? Pomohly nahradit zrušené jesle a je síť dětských skupin v ČR dostačující? Potřebujeme novelu zákona? Nejen na tyto otázky odpoví hosté našeho semináře, jehož záměrem je shrnout čtyři roky fungování zákona
o dětských skupinách, představit příklady dobré praxe provozovatelů dětských skupin, pohled rodičů při slaďování soukromého a pracovního života, ale i „tvrdá data“ z MPSV.

Kdy: čtvrtek, 26. 4. 2018 od 14:00
Kde: Poslanecká sněmovna PČR, Sněmovní 1, Praha, místnost

číslo 205

Moderuje: Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně výboru

pro sociální politiku

 

 

 19. února 2018 v Městské knihovně Poděbrady

Nalaďme se společně na čtení: rozvoj čtenářství ve škole i doma

v čase 16:30 – 18:30

s Mgr. Irenou Polákovou a Mgr. Evou Bělinovou ze čtenářských klubů Nové školy, o. p. s.

Zveme vás na dílnu čtení jako efektivní cestu k rozvoji dětského čtenářství. Přijďte si sami na sobě vyzkoušet aktivity, které podporují děti v četbě. Seznámíte se s metodami práce s knihou a dalšími technikami (čtenářské kostky, čtenářské zápisníky).

Čeká vás praktická ukázka tematického plánu rozvoje dětského čtenářství pro 6. ročník ZŠ/ primu víceletého gymnázia. Představíme vám současné dětské knížky – krásné pomůcky, bez nichž to nejde: čas na prohlížení rozmanitých dětských knih, které možná u vás chybí a děti zaujmou.

www.ctenarskekluby.cz – zdroj inspirace

 

Pracovní skupina s tématem Čtenářské gramotnosti

v čase 18:45 – 20:00

Pojďme společně diskutovat o tom, co pro nás znamená čtení, jak je možné u našich dětí, žáků rozvíjet zájem o čtení a práci s knihou. Ať už mluvíme o školním nebo předškolním vzdělávání. Jaké aktivity již v tomto směru realizujeme nebo nám přijdou smysluplné a podporující v rozvoji čtenářské gramotnosti?

 

Vaši účast na obou setkáních, prosím, potvrďte nejpozději do čtvrtka 15. 2. 2018 na e-mail: mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo na telefonní číslo 721 277 996.

30. ledna 2018
v Městské knihovně Poděbrady

 

Seznámení s Hejného matematikou

v čase 15:30 – 17:30

s PhDr. Jitkou Michnovou

 

Přijďte si popovídat o vyučování matematice metodou VOBS (Výuka Orientovaná na Budování Schémat). Výuka respektuje věkové i vývojové fáze dětí stejně jako individuální odlišnosti. Děti dostávají to, co právě potřebují. Matematika se tak pro stává zábavným a zajímavým předmětem. O tom jak se všemu děje a jak můžou rodiče přispět ke zdravému rozvoji svého dítka budeme nejen společně besedovat, ale zároveň si vyzkoušíme nějakou úlohu.

 

Pracovní skupina s tématem Matematické gramotnosti

v čase 18:00 – 19:30

 

Pojďme společně diskutovat o tom, co pro nás znamená matematika, jak je možné u našich dětí, žáků rozvíjet matematickou gramotnost. Ať už mluvíme o školním nebo předškolním vzdělávání. Jaké aktivity již v tomto směru realizujeme nebo nám přijdou smysluplné a podporující v rozvoji matematické gramotnosti?

 

Vaši účast na obou setkáních, prosím, potvrďte nejpozději do pátku 26. 1. 2018 na e-mail:mapvzdelavanipodebrady@gmail.com nebo na telefonní číslo 721 277 996.


 

Vážení zájemci o budoucnost Středočeského kraje,

rádi bychom Vám tímto pozvali na jedinečnou událost, která proběhne v úterý 16. ledna 2018 v laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Těšit se můžete nejen na zajímavé řečníky, ale také na naše návrhy, jak udělat ze Středočeského kraje opravdu „chytrý“ region a naplnit tak mimořádně ambiciózní cil – Středočeský kraj, jeden z nejbohatších regionů Evropy. K tomuto cíli je třeba použít nové technologie – v podnikání, vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, v energetice, v ochraně životního prostředí – vždy s velkou dávkou digitalizace…O tom všem bude řeč na konferenci

Středočeský kraj – Region budoucnosti
•    16. ledna 2018, 9:30 hod.
•    ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany
•    REGISTRACE

Odbornou část konference zahájí Rut Bízková, ředitelka Středočeského inovačního centra, bývalá předsedkyně Technologické agentury ČR a ministryně životního prostředí. Zároveň moderátorka konference, která vás provede jednotlivými tématy.

Jedním z nich je otázka, co máme očekávat v budoucnosti. Jaké jsou světové trendy, ekonomické a sociální výzvy. Bude o nich hovořit prof. Milan Zelený, světově uznávaný ekonom, vědec, propagátor Baťova sytému a konzultant zahraničních vlád a podniků.

Martin Hausenblas je spoluzakladatelem úspěšné aplikace Liftago, což není Uber, ale přitom rychlá doprava za slušnou cenu. Také je spoluzakladatelem společnosti Adler, která patří mezi největší výrobce a vývozce reklamního textilu v Evropě. Jak se člověk dostane k takovým výsledkům? Na to se Martin Hausenblas zaměří nejen na základě vlastních zkušeností.

Jak využít moderní technologie, aby staří a nemocní lidé mohli žít doma? A co to znamená pro obce? O tom budou hovořit Vít Jankovský a Tomáš Vácha z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze.
Jejich kolega Michal Kuzmič se zaměří na praktické příklady energeticky efektivních budov, především ekonomické přínosy pro obce a města.

Blíží se Praha k tomu, že lidé budou mít služby dostupné na zmáčknutí jednoho tlačítka na mobilu? A je to možné také ve Středočeském kraji? O tom, jaké výstupy dosud přinesla datová platforma občanům Prahy bude mluvit Benedikt Kotmel, člen projektového týmu Datové platformy pro hl. m. Prahu ve společnosti Operátor ICT. Pan Kotmel zúročuje své zkušenosti s Open data, které mimo jiné získal na ministerstvech vnitra a financí. O své poznatky se podělí i s Vámi. 

Všeobecné mínění je, že ve školství spousta věcí nejde – a pak promluví Radko Sáblík, ředitel jedné z nejprogresivnějších středních škol v ČR – Smíchovské střední průmyslové školy. Zjistíte, že s panem Sáblíkem a v jeho škole jde všechno. Jak je to možné? Přijďte si poslechnout, jak to dělá ve „své“ škole, jaký je jeho pohled na budoucí potřeby pracovního trhu a na to, jak se bude muset přeměnit české školství, aby dokázalo „produkovat“ nejen kompetentní „pracovní sílu“, ale především vzdělanou a na své síly spoléhající novou generaci.

Zkušenosti s moderními systémy nakládání s odpady představí Radek Staňka ze společnosti mojeodpadky.cz. Problematikou odpadů se zabývá již od svých studentských let. V současné době je jeho systém využíván v mnoha obcích a městech na Třinecku, Broumovsku, v jižních a severních Čechách – a zase se ukazuje, že když se chce, tak jde dělat i to, o čem všichni říkají, že to nejde. Radek Staňka získal za své aktivity již řadu ocenění, např. 1. místo v soutěži Český Goodvill v kategorii Inovace nebo společně s obcí Šitbořice E.ON Energy Globe za úspory, ekologii a inovace.

Energetika a její další vývoj je pro budoucnost zcela zásadní. Je budoucnost v „malé“ nebo „velké“ energetice? Co nás čeká – budeme mít čím „krmit“ naše nové technologie? O tom bude mluvit Pavel Farkač, manažer energetiky Svazu průmyslu a obchodu České republiky – tedy dozvíte se to již příští úterý.

Konference se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, paní Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Těšíme se na Vás!
Tým Středočeského inovačního centra

Konference, která proběhne 14. listopadu v Praze, je určena obcím, které vnímají péči o vzdělávání ve své působnosti šířeji než jako řádnou starost o budovy a sledují i kvalitu vzdělávání. Jejím cílem je pomoci zástupcům obcí zorientovat se lépe v prioritách vzdělávací agendy a předat inspirativní zkušenosti s jejím řízením. Bližší informace naleznete zde.
 
Odpolední workshopy, které povedou např. představitelé obcí, České školní inspekce či ředitelé škol, se budou věnovat těmto tématům:
 
Jak zajistit, aby škola byla kvalitní.
Vize rozvoje školy jako základ dobrého řízení – výběr ředitele od konkurzu po jmenování a jak nastavit kritéria odměn.
Spolupráce zřizovatele a škol při inkluzi.
Vzdělávací strategie města – proč je dobré ji mít a čemu pomůže.
Jak prostřednictvím škol a dalších vzdělávacích institucí aktivovat děti a mladé lidi do života měst a obcí.
Památkové instituce jako živá místa vzdělávání – propojení formálního a neformálního vzdělávání na úrovni obce.
 
Pozvánku naleznete v příloze k tomuto článku. Online registrace je otevřena zde. Organizátoři doporučují, aby se konference účastnil zástupce samosprávy a školského odboru. 
 
Konferenční poplatek:
Při registraci do 13. října včetně: 1 osoba: 750 Kč, 2 osoby: 1.000 Kč
Při registraci od 14. října včetně: 1 osoba: 1 000 Kč, 2 osoby: 1 500 Kč
 
V případě jakéhokoliv dalšího dotazu či připomínky se na neváhejte obrátit na pořadatele konference - barbora.voborilova@eduin.cz | +420 778 410 338.
 
 

MAS Podlipansko ve spolupráci s Asociací regionálních značek a partnery projektu - Krajský úřad Středošeskoho kraje, MAS Vyhlídky, MAS Zálabí, MAS Mezilesí, MAS Svatojiřský les, Zlatý pruh Polabí, Region Pošembeří, Agrární komora a Ovocnářská unie vyhlašuje XVII: výzvu k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt.

Výrobci potravinářských, řemeslnách, přírodních a zemědělských produktů působícíc v oblasti Polabí mohou předkládat své žádosti o registrovanou značku do 31.10.2017.

Certifikovat lze:
řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, krajky, textilie, upomínkové předměty, fotografie, zemědělské a potravinářské produkty - mléko, sýry, maso, obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, med, přírodní produkty - léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerálky, aj.

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese?
 PROPAGACI výrobců a jejich tvorby, začlenění do platformy Asociace regionálních značek
 SPOLUPRÁCI mezi výrobci, předávání zkušeností a praxe
 ÚČAST na prodejních a prezentačních akcích MAS Podlipansko a jejich partnerů

Vyplněnou žádost doručte poštou nebo osobně v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, do 31. 10. 2017 na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky.
Jednání certifikační komise se uskuteční v listopadu. Termín a místo konání budou upřesněny. Dokumenty k podání žádosti naleznete na http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabiregionalni-produkt případně Vám je zašleme na vyžádání.

S dotazy ohledně žádosti o značku POLABÍ-regionální produkt se obracejte na koordinátorku projektu Ing. Kateřinu Pospíšilovou, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz

 

 

16.102017 proběhne v Sociologickém ústavu AV ČR, Jílská 1, 110 00, Praha 1, konfrerence s názvem Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti.
Životní podmínky a různé typy příležitostí, které lidé ve svém životě využívají, jsou v prostoru rozmístěny nerovnoměrně. Dochází tak k prostorové diferenciaci životní úrovně, k posilování některých regionů a oslabování až marginalizaci jiných lokalit. Územní nerovnoměrnosti ovlivňují migrační procesy i fungování lokálních komunit. Témata týkající se prostorové diferenciace životních podmínke se stávají důležitou součástí veřejné debaty v Česku, zejména v souvislosti s problematikou rezidenční segregace, polarizace, území a nejnovější též v soubislosti s diskusí o vylidňování části venkova.

Objevuje se řada otázek i víče či méně důkladně podložených odpovědí: Vylidňuje se český venkov? Snižujje se "životaschopnost" venkovských obcí? Přibývají sociálně vyloučené lokality na venkově? Polarizuje se území Česka stále silněji?

Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciaci životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových vývev a rizik pro periferní území. Příspěvky se budou věnovat zejména následujícím tématům:
územní diferencicace, typy a vzorce prostorových nerovností, dynamika prostorové polarizace

demografických vývoj různých typůúzemí a možná rizika s ním spojená

životní úroveň a kvalita života ve venkovských oblastech

různé sociální skupiny na venkově, vazby k rezidenčnímu prostředí a fungování lokálních komunit

rezidenční prostředí jako zdroj sociálních nerovností a různých forem znevýhodnění

chudoba a riziko solidárního vyloučení ve venkovském prostředí

 

Součástí konference bude představení výsledku výzkumného projektu Sociálně znevýhodněnní obyvatelé periferních venkovských oblastí realizované v Sociologickém ústavu AV ČR.

Jedná na konferenci budou probíhat paralelně v české a anglické sekci. současně anglické sekce budou rovnějš příspěvky věnující se situaci v zahraničí.

Program konference bude zveřejněn v průběhu září Aktualizované informace budou k dispozici na webových stránkách Sociologického ústavu (www.soc.cas.cz) Účast na konferenci je bezplatná.

... 6 7 8 9 10  ...