O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Ples se uskuteční dne 11.3.2017 od 20:00 v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Medunka z Lanžhota. Také se můžete těšit na vystoupení taneční skupiny Duende Kolín a bohatou tombolu. Vstupenky v ceně 100 Kč lze pořídit na obecním úřadě. 

 

 Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

 

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest.

Žádosti bude možné podávat od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotlivých podprogramech.

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže „Mladí fotografují památky". Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:       

    Téma: Architektonické dědictví

    Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení

    Věkový limit: 21 let

    Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 19. 3. 2017

Více informací
na webu Sdružení historických sídlel Čech, Moravy a Slezska: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-souteze-mladi-fotografuji-pamatky-rocniku-2017.html

 

Masopustní průvod ve Velkých Výklekách

 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Výkleky pořádá Masopustní průvod. Jste srdečně zváni na tradiční masopustní průvod do ulic Velkých Výklek, konaný 25.2.2017 ve 13 hodin. U příležitosti masopustu bude celý víkend v provozu hostinec Kampelička.

 

V sobotu 28. ledna 2017 se od 14h v tělocvičně ve Slovči uskuteční „Dětská olympiáda". Těsit se můžete na řadu her, soutěží, sportovních disciplín včetně odměn a „olympijských medailí".

Účast rodičů malých dětí je vítána. Přezůvky s sebou.

 

Hasičský ples v Kněžičkách

Sbor dobrovolných hasičů Kněžičky pořádá dne 4.2.2017, od 20h v Kulturním domě v Kněžičkách Hasičský ples.

Vstupné činí 100 Kč. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Galileo Band.

Příjemnou zábavu!

Vážení žadatelé,
probíhá šetření, při kterém se zjišťují bariéry čerpání ze strany žadatelů do IROP za účelem případné změny/úpravy nastavení podmínek konkrétních výzev.
Vyplněnou přiloženou tabulku, prosím, zasílejte v průběhu ledna, nejpozději do 25.1.2017 na email sovisova@kr-s.cz. V připomínkách prosím uveďte, o jakou výzvu v rámci daného specifického cíle se jedná. Pokud nemáte zkušenosti s čerpáním z IROP nebo jste nenarazili na žádnou bariéru, tabulku nevyplňujte.

Děkujeme!

Nadace Via vyhlásila 10. ročník programu Rychlé granty. Nejbližší uzávěrky jsou 2.2.2017 a 2.3.2017.

Chcete aktivně reagovat na nečinnost samosprávy a plýtvání veřejnými prostředky, záměry pustošivých novostaveb ve vašm okolí nebo ubývající zeleň, špatný vzduch a nadměrný hluk? Máme pro vás Rychlé granty! Jednoduše dostupné prostředky na ochranu veřejného zájmu či prostoru. Hledáme projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovní. Projekty, které jsou krátkodobé a vznikají jako odpověď na nečekané změny či vyhrocené situace v komunitách. O rychlý grant lze požádat ve chvíli, kdy je nezbytná okamžitá reakce a kdy by měla nečinnost výrazně negativní důsledky pro dotčenou komunitu.

Silvestrovský ohňostroj se v Poděbradech uskuteční o půlnoci 31.12. na kolonádě. Novoroční ohňostroj se uskuteční na Ostrově a březích řeky Labe, 1.1.2017 v 17h.

... 6 7 8 9 10  ...