O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Hnutí UWC (United World Colleges) vypisuje další kolo výběrového řízení na stipendia do zahraničí.

"Už je to tady: s radostí vyhlašujeme další kolo výběrového řízení na stipendia 
UWC. Je ti 16-17 let a brní tě paty zvědavostí? Láká tě myšlenka nových krajin, lidí, nápadů, a studia mezinárodní maturity? Nebojíš se samostatnosti? Mrkni na www.uwc.cz, kde najdeš elektronickou přihlášku a pokyny, jak se ucházet o jedno ze stipendií, která letos nabízíme. Ať už jsi z malé vsi nebo z velkoměsta, pojď s námi poznat svět! Těší se na tebe Pearson College UWC v Kanadě, UWC Changshu China v Číně, UWC Adriatic v Itálii, UWC Thailand v Thajsku, nebo UWC Mostar v Bosně a Hercegovině, ale i UWC Atlantic College ve Velké Británii, tak hurá do toho!"

Všem uchazečům držíme palce!

 

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje i letos vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Vrací se podpora technické infrastruktury. Příjem žádostí započne v týdnu od 5. listopadu 2018 a skončí počátkem února 2019.

19. výzva k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt

Odlište se značkou POLABÍ-regionální produkt!

Jste řemeslník nebo výrobce potravinářských, přírodních či zemědělských produktů? Chcete se od konkurence odlišit značkou, která je zárukou kvality, místa původu, šetrnosti výroby k životnímu prostředí a velkého podílu ruční a duševní práce při výrobě? Potom si zažádejte o značku POLABÍ-regionální produkt®, která Vám přinese kromě výše uvedeného také propagaci výrobků, pozvánky k účasti na trzích a jarmarcích a další výhody. Značka POLABÍ-regionální produkt® je udělována kvalitním místním produktům od roku 2008 a je součástí Asociace regionálních značek, která zastřešuje a propaguje regionální produkty v celostátním měřítku.

Bližší informace o tom, jak získat značku naleznete ve Výzvě k předkládání žádostí o udělení značky POLABÍ - regionální produkt, která je ke stažení v přiložených souborech po rozkliknutí článku.

Více informací o značce POLABÍ - regionální produkt® a Asociaci regionálních značek naleznete na:
http://podlipansko.cz/nase-projekty/77-regionalni/152-polabi-regionalni-produkt
http://www.regionalni-znacky.cz/

 

Projekt Kraje pro bezpečný internet

Středočeský kraj je zapojen do pojektu "Kraje pro bezpečný internet". Stránka projektu, kde najdete e-learningové kurzy, videospoty atd., je na adrese www.kpbi.cz.

INFO O PROJEKTU:

Mobily, počítače a internet se staly v posledních letech naprosto samozřejmou součástí životů většiny z nás. Usnadňují nám život, můžeme díky nim bez problémů komunikovat s lidmi po celém světě, nakupovat z pohodlí obývacího pokoje, vzdělávat se, bavit se.
  S novými technologiemi se musíme naučit zacházet, a to nejen po stránce manuální, ale především po stránce mentální. Musíme se učit odolávat rozesílání hoaxů, zodpovědně zacházet se svými i cizími osobními údaji. Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme se učit zodpovědnému chování v kybersvětě a musíme tomu učit i naše děti. Na těchto principech stojí projekt Kraje pro bezpečný internet podporovaný Asociací krajů České republiky. Projekt byl schválen usnesením Rady Asociace krajů České republiky na 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem, tisk č. 44. V roce 2017 chce projekt Kraje pro bezpečný internet oslovit co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím aktualizovaných e-learningových lekcí, videospotů a vědomostního soutěžního kvízu, doplněného o Kvíz PLUS.  

Projekt Kraje pro bezpečný internet je výsledkem iniciativy Asociace krajů ČR spojené s úsilím zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu vznikl on-line kvíz a on-line kurzy pro děti a studenty, pedagogy, rodiče a veřejnost, pro pracovníky Policie ČR a pro sociální pracovníky. On-line kvíz a obsah kurzů vytvořili odborní partneři projektu. V roce 2016 také vznikly videospoty pro seniory. Realizaci e-learningového modulu zajišťuje společnost PC Help.  Tvorba testu a výukových materiálů byla podpořena granty Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na realizaci projektu se také podílí společnosti Microsoft a Gordic. Organizačně a finančně se na projektu podílí všech 14 krajů ČR.

 

 

 

VŠCHT Praha v tomto roce získala status EIT Food Hub a zapojila se tak do realizace aktivit Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti potravin ( https://eit.europa.eu/eit-community/eit-food), které jsou zaměřené na propojování akademického a průmyslového sektoru, přenos znalostí a podporu inovativního podnikání. Jednou z aktivit, na které s EIT Food SIC spolupracuje, je také soutěž o RIS Innovation Grants, které by měly podpořit vývoj nových produktů a služeb podporujících zdravější, udržitelnější a důvěryhodnější systém výroby potravin.

Zájemci musí pro účast v soutěži do 30/9/2018 vyplnit online přihlášku https://www.f6s.com/innovationgrants (anglicky). Na základě přihlášek budou odborníci hodnotit business model, způsob uchopení problému či kvalitu podnikatelského řešení. Deset nejlépe hodnocených start-upů dostane příležitost účastnit se 22/11/2018 EIT Food Demo Day v Praze a představit zde svůj nápad v krátké prezentaci. Vítězové Inovačních grantů v hodnotě €10 000 a €5 000 budou vyhlášení v odpolední části Demo Day.

Podrobnější informace naleznete v tomto dokumentu, věnujte, prosím, pozornost zejména části 3, která popisuje podmínky způsobilosti a kritéria výběru kandidátů.

 

Pozvánka na konferenci Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

 

 

Institut cirkulární ekonomiky si dovoluje pozvat zástupce odborné veřejnosti na konferenci Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, která se bude konat dne 20. září v prostorách Kampusu Hybernská, kde od září startují i aktivity Cirkulárního hubu, tedy projektu, který vzniká za podpory Technologické agentury České republiky. Zájemci se mohou těšit na konferenci, workshopy, příležitosti pro networking i konkrétní match-making s firmami či institucemi, se kterými mají zájem prodiskutovat odbornou spolupráci. Sekce stavebnictví se stala i prioritní oblastí prvního českého Cirkulárního městského skenu města Prahy, jehož první výsledky budou na akci taktéž představeny. Předběžný program akce naleznete ZDE, pro registraci pro vyplňte registrační formulář ZDE.


Více informací a průběžně aktualizovaný program naleznete na webových stránkách.

 

 

MŠMT vyhlásilo výzvu č. 6 v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celkyOdkaz na výzvu naleznete ZDE.


Alokace: 300 mil. Kč
Příjem žádostí: 20. 6. 2018 - 1. 9. 2018
Předpokládané zveřejnění výsledků: 31. 12. 2018
Nejzazší termín ukončení realizace: 31. 1. 2020
Oprávněný žadatel

-          Obec zřizující ZŠ nebo MŠ

-          DSO zřizující v souladu s § 124 zákona č. 561/2004 ZŠ nebo MŠ v právní formě školské právnické osoby

-          Školská právnická osoba zřízená svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona

Cíl výzvy

-          MŠ zřizované obcemi

-          MŠ zřizované DSO

-          ZŠ zřizované obcemi pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ - podmínky viz výzva

-          ZŠ zřizované DSO pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ

Dle znění výzvy budou moci být podpořeny jen takové projekty, které jsou v pokročilém stupni připravenosti z hlediska stavebního zákona: doložení kopie pravomocného stavebního povolení, případně jiného dokumentu pro konkrétní druh povolovacího řízení (např. certifikát autorizovaného inspektora, veřejnosprávní smlouva nahrazující stavební povolení, platný písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou). Stavební povolení musí nabývat právní moci při podání žádosti o poskytnutí dotace.

V příloze po rozkliknutí článku naleznete souhrn nejčastějších otázek s odpovědmi.

 

 

KREATIVNÍ VOUCHERY PRO STŘEDOČESKÉ FIRMY JSOU TADY!

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O KREATIVNÍ VOUCHERY.

Přemýšlíte o spolupráci s kreativci jako třeba s designery, architekty nebo marketéry? Právě pro Vás je určen KREATIVNÍ VOUCHER a od 1.6.2018 o něj může Vaše firma zažádat! Nechte si pomoci od kreativců, kteří jsou mistry ve svém oboru a rádi vám poradí jak na to. KREATIVNÍ VOUCHER je jednoduchá finanční dotace, která pomáhá probudit další inovační potenciál vaší firmy. VÝŠE dotace je až 300 000 Kč. Tato částka může pokrýt až 75% výdajů na kreativce.

VYBÍRAT si můžete z naší KREATIVNÍ GALERIE z následujících oborů:

 • Animace
 • Architektura
 • Branding a design (produktový a průmyslový design)
 • Fotografie
 • Hudba, zvuk a video
 • Ilustrace
 • Multimediální prezentace vč. webových stránek
 • Mobilní aplikace
 • Marketing,
 • Online marketing
 • Public Relations
 • Zábavní software a 3D aplikace
 • Produkce a reklama
 • Řemesla
 • Práce s texty

Pro více informací navštivte web https://s-ic.cz/cs/projekty/kreativni-vouchery/ nebo kontaktujte projektovou manažerku Barbaru Svojanovskou na tel. 775 742 431, nebo mailem: svojanovska@s-ic.cz.

 

 

 

PROGRAM ŽIVÁ KOMUNITA JE OTEVŘEN - Uzávěrka je průběžná, program běží do vyčerpání financí k rozdělení.

O PROGRAMU

Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Máte zajímavý nápad na změnu? Chcete rozhýbat život ve vaší ulici, čtvrti nebo obci? Chcete propojit lidi kolem sebe a zlepšit společně život ve své komunitě? Zapojíte do svých plánů sousedy, místní podnikatele i radnici? Právě pro vás je tu Živá komunita!

 

CO V PROGRAMU NABÍZÍ?

• grant 20 000 až 80 000 Kč
• matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
• podporu zkušeného mentora
• fundraisingové konzultace
• průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podobné věci jako vy
• partnerský a individuální přístup

 

KOMU JE PROGRAM URČENÝ?

Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené z velké části na dobrovolnické práci.

 

CO CHTĚJÍ PODPOŘIT?

Chtějí stát u zrodu širokého spektra aktivit v sousedských komunitách. Podporovat pozitivní změnu, umožnit vzájemné potkávání, spolupráci lidí a upevňování lidských vztahů prostřednictvím společných zážitků. Jedná se např. o sousedské slavnosti, oživení veřejného prostoru, komunitní zahrady, sousedská komunitní centra, obnovy tradic, opravy drobných památek, obnovy krajiny, oživení chátrajících staveb (nikoli ale rekonstrukce), komunitní divadla atd. Pomůžou vám uskutečnit vaše nápady a budou vás podporovat ve využívání místních zdrojů, zapojování sousedů, spolupráci s místními partnery a rozvoji vzájemného dialogu.

 

JAK SE PŘIHLÁSIT O GRANT?

Před podáním přihlášky si přečtete text vyhlášení, projděte si náhled přihlášky a jako první vyplňte vstupní dotazník. Co nejdříve se vám ozvou, zda projekt splňuje základní parametry programu a pobaví se s vámi, co konkrétně zamýšlíte. Teprve po konzultaci dostanete link na on-line přihlášku. Tu vyplníte, odešlete a po průběžném zasedání hodnotící komise vás obeznámí s výsledky. Budete-li podpořeni, podepíší s vámi grantovou smlouvu, zašlou grant a budou se na vás těšit na úvodním setkání.

Více info na https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.

 

 

V sekci Výzvy naleznete pozvánky na semináře k 1. a 2. vyhlášené výzvě MAS Mezilesí v rámci OPZ.

 

1 2 3 4 5  ...