O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Zveme Vás na odborné semináře a konference probíhající v rámci dvoudenní akce Energetické fórum & Teplárenské dny. 

 

1. Úspory energií v malých a středních podnicích - úterý  11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený všem výrobním a technickým  ředitelům a pracovníkům, technologům a  energetikům. Na konferenci, jejíž partnerem je i Asociace malých a středních podniků, se dozvíte, jak lze ušetřit energie a tím dosáhnout i větší konkurence schopnosti Vaší firmy. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v technologiích a v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

2. Seminář věnovaný problematice  odpojování od CZT -  úterý 11. dubna 2017,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Lze předcházet krizi se zákazníkem? Umíte řešit krizovou situaci při odpojování svých zákazníků?

PODROBNOSTI O SEMINÁŘI - program a přihláška

3. Večerní společenské B2B setkání účastníků konferencí, partnerů a vystavovatelů - středa 11. dubna 2017 od 19,00 hodin,  KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové.

JAK SE PŘIHLÁSIT NA SPOLEČENSKÝ VEČER

4. Úspory energií v nejen obcích a městech aneb úspory energií v budovách - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Seminář určený nejen zástupcům měst a obcí, ale také správcům budov i energetikům měst, městských či krajských zařízení, nemocnic nebo i velkých objektů jako jsou domovy důchodců či ústavy péče. Na semináři se seznámíte s fungujícími projekty a příklady možných úspor energií v budovách.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

5. Energetické využití odpadů a odpady z energetiky - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Tradiční konference má letos zajímavý program - zástupce ředitele odboru odpadů z MŽP nás seznámí s aktuálními informacemi z odpadového hospodářství, ředitel ČAOH Ing. Havelkabude hovořit o tom, zda se máme ubírat směrem, který určuje EU. Dále bude velmi zajímavá přednáška o finských zkušenostech se spoluspalování TAPu a biomasy.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

6. Průmyslová energetika aneb úspory energií ve výrobních podnicích - středu 12. dubna 2017, KC Nové Adalbertinum, Hradec Králové. Konference zaměřená na energetiky výrobních společností, která v jednom dni shrnuje možnosti, jak zefektivnit výrobu a být tak více konkurence schopní. I v průmyslových podnicích je třeba šetřit, a tak se podíváme i na realizaci úspor pro průmysl.

PODROBNOSTI O KONFERENCI - program a přihláška

Během 11. a 12. dubna se v Hradci Králové uskuteční celkem 8 konferencí a seminářů, a to pod hlavičkou 23. ročníku akce Energetické fórum & Teplárenské dny 2016. Tato akce proběhne v prostorách Kongresového centra Nové Adalbertinum v Hradci Králové.

V případě zájmu se neváhejte přihlásit a těšíme se na Vás. Všem již přihlášeným se omlouváme za opětovné zaslání informací.

 

Ing. Adéla Trávníčková, jednatelka společnosti


PAREXPO, s.r.o. - pořadatel tradičních Teplárenských dnů 
V Ráji 501 
530 02 Pardubice 

telefon : 466 415 831 
email: travnickova@parexpo.cz

 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Pracovní skupinou mezinárodní spolupráce při NS MAS ČR, z. s. Vás srdečně zvou na akci Den spolupráce MAS dne 4. dubna 2017 od 9:00 do 13:45 hodin Slezská 100/7, Praha 2 – Vinohrady (přednáškový sál).

 

Program setkání:
9:00 Registrace účastníků
9:30 Pravidla projektů spolupráce MAS, příklady podporovaných projektů národní a mezinárodní spolupráce
10:15 Přestávka 10:30 Síťování MAS, konkrétní záměry spolupráce
11:00 Prezentace programu Erasmus+ a jeho součástí 11:30 Evropa pro občany – představení programu, podmínky a příklady projektů
12:00 Přestávka
12:15 Síťování MAS, workshopy podle témat spolupráce
12:45 Prezentace výstupů z workshopů
13:30 Sběr podnětů od účastníků
13:45 Ukončení akce Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Účast na akci je bezplatná. Přihlásit se na akci můžete skrze formulář na adrese: https://docs.google.com/a/natur.cuni.cz/forms/d/e/1FAIpQLSeH92ntYETICW4_BOUPnCGJ0cjqer__cd-6jXDqXiR-u7If2g/viewform.

Za organizátory srdečně zvou Gustav Charouzek (kralovska-stezka@centrum.cz), Alena Jaborová (alena.jaborova@gmail.com) a pracovní skupina Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR, z. s.

 

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na seminář „AGROTURISTIKA V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH“ Délka semináře: 6 hodin teoretická část + 2 hodiny praktická část (exkurze).

Termíny a místa konání seminářů:

11. dubna 2017  Teorie: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice (okr. Přerov)  Exkurze: Hanácký dvůr Polkovice, Polkovice 198, 751 44 Polkovice (okr. Přerov)

24. dubna 2017  Teorie: NORD OLŠOVKA, s.r.o., Březí 37, 335 01 Žinkovy-Březí (okr. Plzeň-jih)  Exkurze: NORD OLŠOVKA, s.r.o. Březí 37, 335 01 Žinkovy-Březí (okr. Plzeň-jih)

15. května 2017  Teorie: ZERA, z. s., centrum CETT, Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou (okr. Třebíč)  Exkurze: Vařejkův dvůr, Meziboří 9, 592 53 Strážek-Meziboří (okr. Žďár nad Sázavou)

 

Program semináře: (totožný pro všechny 3 termíny): TEORETICKÁ ČÁST: 09:00 Agroturistika v českých podmínkách, nové trendy venkovské turistiky v ČR (certifikace a standardizace) Ing. Zdenka Nosková (Svaz venkovské turistiky) 10:00 EET – povinnosti Ing. Lukáš Kozák (poradce náměstkyně ministra financí pro daně a cla) 10:30 Legislativa: Potravinové právo – prodej ze dvora, exkurze a hygiena; Občanské právo – odpovědnost za škody, úrazové pojištění; Zákoník práce – pracovně právní vztahy, Zákon o místních poplatcích JUDr. Eva Hrbáčková (advokátní kancelář) 11:30 Přestávka na kávu a občerstvení 12:00 Moderní nástroje propagace a marketingu v oblasti agroturistiky Ing. Michal Burian (předseda sdružení ECEAT) 13:00 Dotační příležitosti z Programu rozvoje venkova 2014–2020 Ing. Tomáš Klejzar (PRO-BIO regionální centrum Vysočina) 14:00 Oběd PRAKTICKÁ ČÁST: 14:30 – 16:30 Exkurze: místo konání uvedeno u jednotlivých termínů semináře.

 

Rezervace místa na seminář je možná buď prostřednictvím formuláře na www.zeraagency.eu v sekci KURZY, dále přes e-mail info@zeraagency.eu nebo na čísle 724082737. Prezence účastníku: od 8:30 hod.

Na akci Vás srdečně zvou Ing. Květuše Hejátková Ing. Josef Tabery ZERA, z. s. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Ministerstvo zemědělství.

 

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz ZAKLÁDÁNÍ A MANAGEMENT AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ, pořádaný Českou zemědělskou univerzitou a Českým spolkem pro agrolesnictví. Kurz se bude konat 31.3.– 5.5.2017 (celkem sedmidenní kurz, vždy v pátek nebo čtvrtek). Seminář je z 85 % podpořen z Programu rozvoje venkova, účastnický poplatek činí 1800 Kč. Pro více informací a přihlášení na kurz (kapacita 25 účastníků) kontaktujte: Ing. Soňa Kajzrová, kajzrova@ftz.czu.cz, tel: 604 256 079.

Informační leták v příloze.

 

Obec Pátek pořádá v sobotu 1. dubna 2017 od 14 hodin ve Spolkovém domě nejen velikonoční, ale i jarní tvořivou dílnu pod vedením paní Vladislavy Langrové. Přijďte prožít pohodové odpoledne a vyrobit si zajímavou dekoraci. Určeno pro dospělé a starší děti. Cena kursu je 300,- Kč (náklady na materiál). Závazné přihlášky přijímá místostarostka paní Iveta Zikmundová vždy v úterý a ve čtvrtek ve večerních úředních hodinách (18 – 20 hodin) nebo na emailu: mistostarosta@obecpatek.cz.

 

Spolek občanů Běrunic srdečně zve děti a rodiče na maškarní diskotéku. Diskotéka, laděná do námořnického stylu, se uskuteční v obecním domě, v sobotu 11.3.2017 ve 14 h. Těšte se na tanec, soutěže a tombolu. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

 

Ples se uskuteční dne 11.3.2017 od 20:00 v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Medunka z Lanžhota. Také se můžete těšit na vystoupení taneční skupiny Duende Kolín a bohatou tombolu. Vstupenky v ceně 100 Kč lze pořídit na obecním úřadě. 

 

 Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

 

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest.

Žádosti bude možné podávat od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotlivých podprogramech.

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže „Mladí fotografují památky". Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:       

    Téma: Architektonické dědictví

    Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení

    Věkový limit: 21 let

    Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 19. 3. 2017

Více informací
na webu Sdružení historických sídlel Čech, Moravy a Slezska: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-souteze-mladi-fotografuji-pamatky-rocniku-2017.html

 

1 2 3 4 5  ...