O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Dovolujeme si Vás pozvat na kurz ZAKLÁDÁNÍ A MANAGEMENT AGROLESNICKÝCH SYSTÉMŮ, pořádaný Českou zemědělskou univerzitou a Českým spolkem pro agrolesnictví. Kurz se bude konat 31.3.– 5.5.2017 (celkem sedmidenní kurz, vždy v pátek nebo čtvrtek). Seminář je z 85 % podpořen z Programu rozvoje venkova, účastnický poplatek činí 1800 Kč. Pro více informací a přihlášení na kurz (kapacita 25 účastníků) kontaktujte: Ing. Soňa Kajzrová, kajzrova@ftz.czu.cz, tel: 604 256 079.

Informační leták v příloze.

 

Obec Pátek pořádá v sobotu 1. dubna 2017 od 14 hodin ve Spolkovém domě nejen velikonoční, ale i jarní tvořivou dílnu pod vedením paní Vladislavy Langrové. Přijďte prožít pohodové odpoledne a vyrobit si zajímavou dekoraci. Určeno pro dospělé a starší děti. Cena kursu je 300,- Kč (náklady na materiál). Závazné přihlášky přijímá místostarostka paní Iveta Zikmundová vždy v úterý a ve čtvrtek ve večerních úředních hodinách (18 – 20 hodin) nebo na emailu: mistostarosta@obecpatek.cz.

 

Spolek občanů Běrunic srdečně zve děti a rodiče na maškarní diskotéku. Diskotéka, laděná do námořnického stylu, se uskuteční v obecním domě, v sobotu 11.3.2017 ve 14 h. Těšte se na tanec, soutěže a tombolu. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

 

Ples se uskuteční dne 11.3.2017 od 20:00 v místní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Medunka z Lanžhota. Také se můžete těšit na vystoupení taneční skupiny Duende Kolín a bohatou tombolu. Vstupenky v ceně 100 Kč lze pořídit na obecním úřadě. 

 

 Kde a jak mohou samosprávy čerpat finanční prostředky z tuzemských programů v gesci ministerstev a dalších organizací? Na tyto a další otázky odpovídá nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. Jmenuje se "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" a formou souhrnných informací a přehledných tabulek čtenáře provádí dotačními příležitostmi a možnostmi pro města a obce.

 

Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest.

Žádosti bude možné podávat od 6. do 24. února, nebo do doby, kdy součet finančních požadavků žadatelů dosáhne daného limitu v jednotlivých podprogramech.

 

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže „Mladí fotografují památky". Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria:       

    Téma: Architektonické dědictví

    Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení

    Věkový limit: 21 let

    Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 19. 3. 2017

Více informací
na webu Sdružení historických sídlel Čech, Moravy a Slezska: http://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-fotografuji-pamatky/vyhlaseni-souteze-mladi-fotografuji-pamatky-rocniku-2017.html

 

Masopustní průvod ve Velkých Výklekách

 

Sbor dobrovolných hasičů Velké Výkleky pořádá Masopustní průvod. Jste srdečně zváni na tradiční masopustní průvod do ulic Velkých Výklek, konaný 25.2.2017 ve 13 hodin. U příležitosti masopustu bude celý víkend v provozu hostinec Kampelička.

 

V sobotu 28. ledna 2017 se od 14h v tělocvičně ve Slovči uskuteční „Dětská olympiáda". Těsit se můžete na řadu her, soutěží, sportovních disciplín včetně odměn a „olympijských medailí".

Účast rodičů malých dětí je vítána. Přezůvky s sebou.

 

Hasičský ples v Kněžičkách

Sbor dobrovolných hasičů Kněžičky pořádá dne 4.2.2017, od 20h v Kulturním domě v Kněžičkách Hasičský ples.

Vstupné činí 100 Kč. K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Galileo Band.

Příjemnou zábavu!

1 2 3 4 5  ...