O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Krajské Sdružení místních samospráv ČR Středočeského kraje ve spolupráci s Krajskou organizací Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje a s Krajskou sítí Místních akčních skupin Středočeského kraje pořádá 8. listopadu 2019 od 10 hodin v Kulturním domě v Hlavenci moderovanou konferenci s názvem:

 „Kam směřuje středočeský venkov?“ 


Akce je určena pro zástupce obcí, mikroregionů, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin a členů Spolku pro obnovu venkova s podtitulem vzájemné spolupráce ve prospěch rozvoje středočeského venkova.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 dotační program „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností “ pro rok 2020 (dále jen „NDT VÚA“). Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Více informací naleznete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ a na WEBU MPSV.

 

 

MAS Podlipansko vyhlašuje již 21. výzvu k předkládání žádosti o značku POLABÍ regionální produkt. Žádosti je možné předkládat do 11.11.2019.

Více info po rozkliknutí článku.

 

Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu DIGITÁLNÍ DEMENCE?

Vliv technologií na lidský mozek, aneb hrozí lidstvu DIGITÁLNÍ DEMENCE?

přednáška MUDr. Martina Jana Stránského


Milí rodiče, přijďte si poslechnout přednášku významného českého neurologa a zodpovědět sami sobě otázku, zda máte na své děti větší vliv Vy nebo internet a mobilní aplikace.


V pátek 22. listopadu 2019 od 17.00 hodin

DDM Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56

 

Akce je v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II ZDARMA.

 

 

22.10.2019 se od 10:00 do 14:00 hod. v ČVUT UCEEB na adrese Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad uskuteční kreativní workshop se zaměřením na nástroj řízení inovačních procesů v obcích. Cílem workshopu je představit městům vznikající nástroj a sdílet příklady obdobných nástrojů ze zahraničí. Ve spolupráci s obcemi budeme diskutovat jejich praktické uživatelské nároky pro novou veřejnou aplikaci. Workshop je vhodný pro vedení města, vedení městského úřadu, zástupce odborů strategického řízení a plánování, odborů ICT, odborů investic, Smart City manažery a další pracovníky, zástupce asociací obcí.

 

Přínos workshopu:

Účastníci workshopu budou mít možnost se v roli možných budoucích uživatelů přímo zapojit do tvorby softwarového nástroje. Obce získají vhled do práce týmu ČVUT v Praze a bude jim umožněno se dále podílet na tvorbě nových nástrojů. Vhodná velikost města s počtem obyvatel 5 000 a více a obce s rozšířenou působností. Workshop je organizován jako aktivita projektu TAČR Smart City Compass (TN020000344).

Registrujte se pomocí formuláře ZDE.

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na všechny 4 naše fiche, tzn.

  • 3.1 Zemědělci
  • 3.2 Drobní podnikatelé
  • 3.3 Lesy
  • 3.4 Lesní technika.

 

Ukončení příjmu žádostí: 5.8.2019.

Podrobnosti naleznete v záložce Výzvy MAS/ PRV.

 

 

V sekci Tipy pro podnikatele naleznete již 20. výzvu k předkládání žádostí o značku POLABÍ regionální produkt. Věnujte pozornost datu 17.4., do kterého je potřeba písemně nebo osbně předložit žádost o registrovanou značku. Více info ve článku na našem webu či na kontaktu z pořádající MAS Podlipansko - Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz.

 

 

Před časem jsme na našem webu zveřejnili informace k celostátnímu výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III v rámci IROP (odkaz na náš článek ZDE).

Nyní  si vás jménem regionální stálé konference Středočeského kraje a Centra pro regionální rozvoj dovolujeme pozvat na informační seminář k výše zmíněné výzvě, který nese název Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP. Základní informace o Výzvě č. 78 naleznete ve výše zmíněném článku a také v přiložené pozvánce po rozkliknutí tohoto článku.

Seminář se uskuteční 15. 4. 2019 od 14:00 v budově KÚSK, Zborovská 11, Praha 5. V případě dotazů se obracejte na: holota@kr-s.cz Vzhledem k omezené kapacitě, potvrďte prosím svou účast na tomto odkazu.

 

 

 

V sekci Výzvy MAS/OPŽP naleznete nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí. Výzvy se týkají realizace ÚSES a realizace sídelní zeleně. Výše financování z evropských fondů dosahuje až 100 %. Více informací naleznete u jednotlivých výzev a přiložených souborů.

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na konzultační den v Poděbradech konající se 16.4.2019, na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí.

 

Spolu s naší MAS představí své služby CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace API zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU a Agentura pro podporu exportu CzechTrade. Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace a rezervace termínu na e-mailové adrese praha@czechinvest.org nejpozději do 15. dubna 2019. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, Vámi preferovaný čas konzultace a kontaktní údaje. Pozvánku naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí článku.

 

 

1 2 3 4 5  ...