O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

22.10.2019 se od 10:00 do 14:00 hod. v ČVUT UCEEB na adrese Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad uskuteční kreativní workshop se zaměřením na nástroj řízení inovačních procesů v obcích. Cílem workshopu je představit městům vznikající nástroj a sdílet příklady obdobných nástrojů ze zahraničí. Ve spolupráci s obcemi budeme diskutovat jejich praktické uživatelské nároky pro novou veřejnou aplikaci. Workshop je vhodný pro vedení města, vedení městského úřadu, zástupce odborů strategického řízení a plánování, odborů ICT, odborů investic, Smart City manažery a další pracovníky, zástupce asociací obcí.

 

Přínos workshopu:

Účastníci workshopu budou mít možnost se v roli možných budoucích uživatelů přímo zapojit do tvorby softwarového nástroje. Obce získají vhled do práce týmu ČVUT v Praze a bude jim umožněno se dále podílet na tvorbě nových nástrojů. Vhodná velikost města s počtem obyvatel 5 000 a více a obce s rozšířenou působností. Workshop je organizován jako aktivita projektu TAČR Smart City Compass (TN020000344).

Registrujte se pomocí formuláře ZDE.

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 2. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na všechny 4 naše fiche, tzn.

  • 3.1 Zemědělci
  • 3.2 Drobní podnikatelé
  • 3.3 Lesy
  • 3.4 Lesní technika.

 

Ukončení příjmu žádostí: 5.8.2019.

Podrobnosti naleznete v záložce Výzvy MAS/ PRV.

 

 

V sekci Tipy pro podnikatele naleznete již 20. výzvu k předkládání žádostí o značku POLABÍ regionální produkt. Věnujte pozornost datu 17.4., do kterého je potřeba písemně nebo osbně předložit žádost o registrovanou značku. Více info ve článku na našem webu či na kontaktu z pořádající MAS Podlipansko - Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D., T:.721 170 388, E: projekty@podlipansko.cz, W: www.podlipansko.cz.

 

 

Před časem jsme na našem webu zveřejnili informace k celostátnímu výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III v rámci IROP (odkaz na náš článek ZDE).

Nyní  si vás jménem regionální stálé konference Středočeského kraje a Centra pro regionální rozvoj dovolujeme pozvat na informační seminář k výše zmíněné výzvě, který nese název Dotace na zateplení a úspory energie v bytových domech z IROP. Základní informace o Výzvě č. 78 naleznete ve výše zmíněném článku a také v přiložené pozvánce po rozkliknutí tohoto článku.

Seminář se uskuteční 15. 4. 2019 od 14:00 v budově KÚSK, Zborovská 11, Praha 5. V případě dotazů se obracejte na: holota@kr-s.cz Vzhledem k omezené kapacitě, potvrďte prosím svou účast na tomto odkazu.

 

 

 

V sekci Výzvy MAS/OPŽP naleznete nově vyhlášené výzvy v rámci Operačního programu životní prostředí. Výzvy se týkají realizace ÚSES a realizace sídelní zeleně. Výše financování z evropských fondů dosahuje až 100 %. Více informací naleznete u jednotlivých výzev a přiložených souborů.

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na konzultační den v Poděbradech konající se 16.4.2019, na kterém se místním podnikatelům otevírá možnost prodiskutovat konkrétní otázky spojené s podnikáním a zjistit, jaké možnosti finanční a nefinanční podpory, ať státní či jiné, se jim nabízí.

 

Spolu s naší MAS představí své služby CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace API zabývající se dotacemi ze strukturálních fondů EU a Agentura pro podporu exportu CzechTrade. Z důvodu omezené kapacity je nutná registrace a rezervace termínu na e-mailové adrese praha@czechinvest.org nejpozději do 15. dubna 2019. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti, Vámi preferovaný čas konzultace a kontaktní údaje. Pozvánku naleznete v přiloženém souboru po rozkliknutí článku.

 

 


15.3.2019 se v Kněžicích uskuteční seminář na téma AGROLESNICTVÍ, na jehož organizaci se podílí i naše MAS. Seminář je určen nejen pro zemědělce, ale také pro laickou i odbornou veřejnost a účast na něm je zdarma díky podpoře Technologické agentury ČR. Pozvánku naleznete v přiložném pdf.

 

O čem seminář bude:

 

  • o Co je to agrolesnictví – představení agrolesnictví v ČR a Evropě
  • o Historie a současnost stromů na zemědělských pozemcích

  • o Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělských pozemcích

  • o Zkušenosti s agrolesnictvím z praxe v ČR

  • o Právní a administrativní východiska pěstování dřevin na zemědělských pozemcích

 

Registraci proveďte na odkazu https://goo.gl/forms/vEd0iCCAwx3QJamn2

Více info na emailu lukas.kala@gmail.com

Těšíme se na viděnou v Kněžicích!

 

 

Dne 4. 3. 2019 vyhlásilo Středočeské inovační centrum další výzvu Středočeských inovačních voucherů. Nově je program rozdělen na 2 podprogramy. U obou podprogramů je  stanovena celkově doba realizace projektu na 8 měsíců od podání žádosti.

 

 

Více informací po rozkliknutí článku nebo na https://s-ic.cz/aktuality/podnikatele-ze-stredoceskeho-kraje-mohou-opet-ziskat-inovacni-voucher-sve-podnikani/?fbclid=IwAR2nwaf8Ls60K3h8HsC79b-bDzgDfsrIuCM2jpvnVCNQ0t50GjzS54GjNPI.

 

 

Dne 19.2.2019 byl zahájen další ročník soutěže Vesnice roku. Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2019. Během března se uskuteční také čtyři motivační semináře.

Více info a odkaz po rozkliknutí článku.

 

 

 

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy. O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách mseu.mssf.cz.

 

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč90 000 000 Kč.
Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014. Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

 

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout v přiloženém PDF letáku.

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde (odkaz:
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II)

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj
(odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/)

 

 

Ušetřete s IROP na zateplování

 

 

1 2 3 4 5  ...