O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Ministerstvo pro místní rozvoj startuje třetí ročník oblíbené soutěže Poznej projekt. Ode dneška každý týden až do půlky června máte šanci vyhrát hezké ceny. Stačí na webu www.poznejprojekt.cz správně určit projekt podpořený z evropských fondů podle fotografií a nápovědy. Ze správných odpovědí budou každý týden vylosováni tři výherci.

Byla zveřejněna výzva Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Přijeďte se podívat do Kolína na výstavu s názvem Cesta Skotskem.

4. 3. 2016 proběhne v Poděbradech slavnost Den Poděbrad u příležitosti 544. výročí povýšení ma město.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo druhou výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele. Navazuje tak na úspěšnou první výzvu programu Záruka 2015 až 2023, která byla vyhlášena 24. 2. 2015. 

Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník konference Ochrana půdy, která se uskuteční  23.24. března 2016 v Náměšti nad Oslavou.

Dovolujeme si vám oznámit, že bylo zvěřejněno video Zástupci zemí Východního partnerství v Kněžicích (https://www.youtube.com/watch?v=3ujxvMYkOrI) přinášející přehled z workshopu konaného 3. 12. 2015 (viz Zpráva o mezinárodním workshopu v Kněžicích ze 7. 12. 2015).

Srdečně vás zveme na sérii seminářů s tématem „Změna klimatu – jak se na ni připravit?“ pořádanou organizací TIMUR.

 
Úkolem semináře je v praktické rovině ukázat účastníkům, jak se menší a střední obce mohou na dopady změny klimatu připravit, jaká adaptační opatření jsou na místní úrovni vhodná a také kde hledat finanční zdroje pro zvolená opatření.

24. února 2016 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ IROP.

 

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ IROP, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohy žádosti o podporu apod.

5. 3. 2016 od 13.00 hodin se v hostinci Na Křížovce v Kněžicích koná pohádkový maškarní bál.

... 11 12 13 14 15  ...