O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Program Interact III vyhlásil výběrové řízení na koordinátora IP Turku. Lhůta pro podání přihlášky je 3. března 2016.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace v prioritní ose 2 OP VVV

13. 2. 2016 se v Poděbradech koná regionální závod ve sportovní gymnastice chlapců a dívek Poděbradská cvička.

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada — referent/ka programu proof of concept a internacionalizace projektů (Horizont 2020, COSME, LIFE a další) do odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

9. 2. 2016 proběhne v Poděbradech v Divadle Na Kovárně koncert vážné hudby Pocta Janu Kubelíkovi.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 27. ledna 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV.

Mateřské centrum Poděbrady vás srdečně zve na zájmový kroužek Malí kuchtíci.

Dne 18. ledna 2016 bylo slavnostně otevřeno muzeum v Rabštejně nad Střelou, které mohlo vzniknout díky projektu podpořeného v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. 

Hledáte informace o evropských dotacích? Publikace ministerstva pro místní rozvoj vám poradí. Aktuální informace pro žadatele v novém programovém období 2014–2020 naleznete v Abecedě fondů EU. Přehled dotačních příležitostí pro obce a města přináší další novinka – Evropské fondy pro obce.

... 11 12 13 14 15  ...