O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

5. 3. 2016 od 13.00 hodin se v hostinci Na Křížovce v Kněžicích koná pohádkový maškarní bál.

Zveme vás na odbornou konferenci s názvem „SUCHO A POVODNĚ – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE“, která se bude konat pod záštitou paní náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové ve dnech 3. – 4. března 2016 ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Prahav Benešově, Ke Stadionu 1918.

Zveme vás na sobotní tvořivé odpoledne, které proběhne v sobotu 13. 2. 2016 od 13 do 18 hodin v Polabském muzeu v Poděbradech. 

Program Interact III vyhlásil výběrové řízení na koordinátora IP Turku. Lhůta pro podání přihlášky je 3. března 2016.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace v prioritní ose 2 OP VVV

13. 2. 2016 se v Poděbradech koná regionální závod ve sportovní gymnastice chlapců a dívek Poděbradská cvička.

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada — referent/ka programu proof of concept a internacionalizace projektů (Horizont 2020, COSME, LIFE a další) do odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

9. 2. 2016 proběhne v Poděbradech v Divadle Na Kovárně koncert vážné hudby Pocta Janu Kubelíkovi.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 27. ledna 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV.

... 11 12 13 14 15  ...