O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Státní tajemník v Ministerstvu průmyslu a obchodu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada — referent/ka programu proof of concept a internacionalizace projektů (Horizont 2020, COSME, LIFE a další) do odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

9. 2. 2016 proběhne v Poděbradech v Divadle Na Kovárně koncert vážné hudby Pocta Janu Kubelíkovi.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 27. ledna 2016 výzvu č. 02_16_014 Budování expertních kapacit – transfer technologií v prioritní ose 2 OP VVV.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 20. ledna 2016 výzvu č. 02_16_011 Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik průřezových témat a mezipředmětových vztahů v prioritní ose 3 OP VVV.

Mateřské centrum Poděbrady vás srdečně zve na zájmový kroužek Malí kuchtíci.

Dne 18. ledna 2016 bylo slavnostně otevřeno muzeum v Rabštejně nad Střelou, které mohlo vzniknout díky projektu podpořeného v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. 

Hledáte informace o evropských dotacích? Publikace ministerstva pro místní rozvoj vám poradí. Aktuální informace pro žadatele v novém programovém období 2014–2020 naleznete v Abecedě fondů EU. Přehled dotačních příležitostí pro obce a města přináší další novinka – Evropské fondy pro obce.

Upozorňujeme všechny příznivce, že je opět možné zakoupit vstupenky na již 53. ročník oblíbeného mezinárodního festivalu dechové hudby Kmochův Kolín – nyní do 31. 1. 2016 za zvýhodněnou cenu 150 Kč na celý festival.

25. 1. 2016 se v Praze uskuteční seminář, jehož cílem je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Školit bude zástupce oddělení metodiky strukturálních fondů z agentury CzechInvest.

Specifickým cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

... 11 12 13 14 15  ...