O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Aktuality

Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník konference Ochrana půdy, která se uskuteční  23.24. března 2016 v Náměšti nad Oslavou.

Dovolujeme si vám oznámit, že bylo zvěřejněno video Zástupci zemí Východního partnerství v Kněžicích (https://www.youtube.com/watch?v=3ujxvMYkOrI) přinášející přehled z workshopu konaného 3. 12. 2015 (viz Zpráva o mezinárodním workshopu v Kněžicích ze 7. 12. 2015).

Srdečně vás zveme na sérii seminářů s tématem „Změna klimatu – jak se na ni připravit?“ pořádanou organizací TIMUR.

 
Úkolem semináře je v praktické rovině ukázat účastníkům, jak se menší a střední obce mohou na dopady změny klimatu připravit, jaká adaptační opatření jsou na místní úrovni vhodná a také kde hledat finanční zdroje pro zvolená opatření.

24. února 2016 se v Praze uskuteční seminář pro žadatele k 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ IROP.

 

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ IROP, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzvy, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, povinnými přílohy žádosti o podporu apod.

5. 3. 2016 od 13.00 hodin se v hostinci Na Křížovce v Kněžicích koná pohádkový maškarní bál.

Zveme vás na odbornou konferenci s názvem „SUCHO A POVODNĚ – DVĚ STRANY JEDNÉ MINCE“, která se bude konat pod záštitou paní náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jany Vildumetzové ve dnech 3. – 4. března 2016 ve vzdělávacím středisku Institutu pro veřejnou správu Prahav Benešově, Ke Stadionu 1918.

Zveme vás na sobotní tvořivé odpoledne, které proběhne v sobotu 13. 2. 2016 od 13 do 18 hodin v Polabském muzeu v Poděbradech. 

Program Interact III vyhlásil výběrové řízení na koordinátora IP Turku. Lhůta pro podání přihlášky je 3. března 2016.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 5. února 2016 výzvu č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace v prioritní ose 2 OP VVV

13. 2. 2016 se v Poděbradech koná regionální závod ve sportovní gymnastice chlapců a dívek Poděbradská cvička.

... 6 7 8 9 10  ...