O MAS Mezilesí

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s jedním cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. Na principu rovnosti hlasů každého člena, ať už se jedná o obec, neziskovku, firmu nebo soukromou osobu, pomáháme realizovat projekty, které v rámci společně připravené strategie rozvíjí život v regionu. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu v Polabském muzeu Poděbrady – Z knižních fondů Polabského muzea aneb Co míval Jan Hellich na nočním stolku.

Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 4. 3. do 24. 4. 2016 od 9 do 17 hodin.

Srdečně vás zveme na workshop "KOMPOST V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI", který pořádá agentura ZERA pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Mariana Jurečky.

Akce se uskuteční v úterý 19. dubna 2016 v 10–14 hod. v budově Ministerstva zemědělství v Praze (místnost č. 100), vstup je ZDARMA.

Péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Začíná druhá vlna výzev v prioritní ose 4 Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o podporu mohou podávat všichni žadatelé vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 30. března 2016 výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 30. března 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nejpozději do 9. 12. 2016.

MAS Mezilesí vám přeje krásné a radostné Velikonoce!

Ve dnech 19. 4. a 21. 4. 2016 se v přednáškovém sále Domu zemědělské osvěty (Slezská 100/7, Praha 2) uskuteční tři odborné semináře věnované problematice 2. kola Programu rozvoje venkova.

Dne 31. 3. 2016 od 10.00 hod proběhne v Praze Informační den programu INTERREG EUROPE.

 

Program INTERREG EUROPE zveřejnil termín 2. výzvy, která bude otevřena od 5. 4. do 13. 5. 2016. V návaznosti na tuto informaci chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Informační den pro veřejnost z řad zájemců o účast ve 2. výzvě programu.

Na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu http://www.szif.cz byla v kategorii "Platby na základě Jednotné žádosti > Jednotná žádost" publikována nová zpráva Přehled seminářů k Jednotné žádosti 2016.

Děti z mateřských a základních škol se mohou zúčastnit lektorského programu "Hody, hody, doprovody", který zahrnuje povídání o postní době a Velikonocích a tvůrčí dílnu, v níž si malé děti ozdobí velikonoční perníček a větší si vyrobí velikonoční dekoraci.

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na seminář pro žadatele k 25. výzvě „Knihovny“, která bude vyhlášena pravděpodobně dne 11. března 2016 rámci specifického cíle 3.1 "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví". Na semináři budete detailněji seznámeni s podporovanými aktivitami, postupy při podání žádosti o podporu, systémem hodnocení projektů apod.

... 6 7 8 9 10  ...