O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

4. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace sídelní zeleně - II.

Místní akční skupina Mezilesí, z.s. vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 137/05_18_128/CLLD_16_02_102

Název výzvy MAS: 4. Výzva MAS Mezilesí, z.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně - II.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 6.12.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 6.12.2019 9:15

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 6.12.2019 9:15

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 6.1.2020 19:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku.