O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

1. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

Místní akční skupina Mezilesí vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Číslo výzvy MAS: 041/05_18_127/CLLD_16_02_102

Název výzvy: 1. Výzva MAS Mezilesí, z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15.3.2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15.3.2019 15:30

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:15.3.2019 15:30

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30.9.2019 20:00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2023

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty: 5.000.000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS naleznete v příložených dokumentech po rozkliknutí článku.