O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy:

6. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická III

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

Termín: 10. 12. 2021, ve 13:00

Místo konání: Online platforma Zoom

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 12.11.2021 MAS Mezilesí 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 12.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 13.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 725 622,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 500 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 11.11.2021 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. Příjem žádostí začne 11.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 12.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 000 000,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

 

podpory v rámci vyhlášené výzvy:

4. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická II

Seminář se bude konat ve středu 28.7.2021 od 13:00.
Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 13.7.2021 MAS Mezilesí 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 13.7.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 16.8.2021. Celková alokace výzvy je 1 620 303,09 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 400 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

II. SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

 

podpory v rámci vyhlášené výzvy:

2. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Vzdělávání

Seminář se bude konat online na platformě Zoom, v pondělí 15.3.2021 od 10:00.
Více informací v přiložené pozvánce.

Srdečně vás zveme na semináře pro příjemce ve výzvě IROP Doprava bezpečná a ekologická, který se bude konat 12.8.2020 v Kněžickém mlýně, Kněžice 167 od 9h.

Účast prosím potvďte do 11.8.2020 na emailu mas.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

 

Srdečně vás zveme na semináře pro příjemce v 1., 2. a 3. výzvě IROP, které se budou konat 15.1.2020 v Kněžickém mlýně, Kněžice 167.

Seminář pro žadatele ve 3. výzvě IROP Sociální inkluze se uskuteční od 13h.

Seminář pro žadatele v 1. výzvě IROP Doprava bezpečná a ekologická se ukuteční od 14h.

Seminář pro žadatele v 2. výzvě IROP Vzdělávání se ukuteční od 14:45h.

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách. 

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Mezilesí pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„1.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Doprava bezpečná a ekologická“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

 

MAS Mezilesí, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného
místního rozvoje „Stategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny pro období 2014 – 2020“

oznamuje
změny v 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„2.výzva MAS Mezilesí, z.s. –IROP– Vzdělávání“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

Více informací v přiloženém dokumentu.

 

1 2