O MAS Mezilesí

LOGO IROP

V místní akční skupině (MAS) se potkávají aktivní občané, podnikatelé a zástupci veřejného i neziskového sektoru s cílem rozvíjet region a pomáhat zlepšovat život místních obyvatel. MAS  slouží jako platforma pro spolupráci nejen obcí, ale i dalších aktivních subjektů na území MAS.

Celý text

 

MAS Mezilesí, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 Koordinátora/ky vzdělávání (implementace)

v projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II“ (MAP ORP Poděbrady II.)

 

Požadavky:

 • aktivní samostatný přístup a zodpovědnost,
 • min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou,
 • dobré komunikativní a organizační schopnosti,
 • pečlivost a spolehlivost,
 • časová flexibilita,
 • znalost ORP Poděbrady a území MAS Mezilesí,
 • orientace v problematice školství (zákon č. 561/2004 Sb. a zákon 563/2004 Sb.),
 • znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel, internet) – min. základní uživatelská úroveň,
 • řidičský průkaz sk. B a možnost využití vlastního vozidla.

 

Výhodou:

 • praxe v oblasti školství,
 • znalost postupů týkajících se místních akčních plánů vzdělávání,
 • orientace v problematice evropských fondů,
 • nástup ihned.

 

Pracovní náplň:

 • budování sítě spolupracujících subjektů s akcentací na dlouhodobou udržitelnost,
 • provádění revize potřeb, priorit a cílů, navrhování strategií k dosažení cílů z ukončeného projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady I,
 • organizace tematických pracovních skupin,
 • organizace vzdělávacích akcí a seminářů pro pedagogy a širokou veřejnost,
 • komunikace se zástupci MAP na jednotlivých školách,
 • zajišťování realizace aktivit pro vzdělávací zařízení - zpracování výstupů a vedení evidence,
 • prezentace projektu navenek ostatním spolupracujícím subjektům a laické veřejnosti,
 • reporting  projektu v rámci realizačního týmu,
 • kontakt se zástupci médií, příprava tiskových zpráv a doplňování informací o aktivitách na webové stránky projektu a sociální sítě,
 • evaluace a kontrola plnění cílů  MAP I,
 • informovanost cílové skupiny o nových finančních (dotačních) příležitostech, kterých lze pro plnění projektu MAP I využít.

 

Nabízíme:

 • pracovní poměr na plný nebo zkrácený úvazek (min. 0,5 úvazku),
 • pracovní smlouva na dobu určitou do srpna 2022 (po dobu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Poděbrady II),
 • mzdové ohodnocení 28.000 - 30.000 Kč v případě plného úvazku (u zkráceného úvazku dojde ke krácení dle úvazku),
 • možnost pružné pracovní doby vč. práce home office,
 • zajímavou a perspektivní práci,
 • služební PC.

 

Pracoviště: Poděbrady

 

Nástup možný od 1. 1. 2022.

 

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte co nejdříve, nejpozději do 10. 1. 2022 na email: map@masmezilesi.cz. Odesláním životopisu obsahujícího osobní údaje bere uchazeč na vědomí, že dojde k jejich zpracování v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

 

Výběrové řízení bude dvoukolové: 1. kolo – vyhodnocení životopisu a motivačního dopisu. 2. kolo – ústní pohovor (datum bude upřesněno po vyhodnocení 1. kola).

 

Případné dotazy zodpoví: Michaela Brožová Burdová, tel.: 724 186 987.

 

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty/ky. Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nesplní požadavky vyhlašovatele výběrového řízení.

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy:

5. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Vzdělávání

Věcné zaměření výzvy: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura základních škol, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, ve vazbě na 68. výzvu IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

Termín: 10. 12. 2021, v 10:00 hodin

Místo konání: Online platforma Zoom

 

 

Místní akční skupina Mezilesí, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

 

předkládající žádost o podporu v rámci vyhlášené výzvy:

6. výzva MAS Mezilesí, z.s. – IROP – Doprava bezpečná a ekologická III

Věcné zaměření výzvy: Bezpečnost dopravy, ve vazbě na 53. výzvu IROP - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

 

Termín: 10. 12. 2021, ve 13:00

Místo konání: Online platforma Zoom

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 12.11.2021 MAS Mezilesí 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Dopravu bezpečnou a ekologickou. Příjem žádostí začne 12.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 13.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 725 622,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 1 500 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

 

V rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje vyhlašuje ke dni 11.11.2021 MAS Mezilesí 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na Vzdělávání. Příjem žádostí začne 11.11.2021 v 0:00. Výzva bude otevřena do 12.12.2021. Celková alokace výzvy je 1 000 000,00 Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 200 000 Kč.

Další informace (text výzvy, přílohy) k vyhlášené výzvě MAS Mezilesí naleznete v přiložených dokumentech po rozkliknutí článku.

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své závěrečné zprávě Analýzy tržní situace a specifikace vhodných forem podpory pro účely přípravy priority 5 OP TAK pro období 2021-2027 realizovalo případovou studii v MAS Mezilesí.

 

"V rámci případové studie byly získávány informace zejména s ohledem na dopady neexistence možnosti vysokorychlostního internetu (či internetu obecně) na konkurenceschopnost jednotlivých obcí, jejich atraktivitu s ohledem na občany a podnikající subjekty. Dalším kritériem hodnocení pak bylo porovnání deklarované dostupnosti vysokorychlostního internetu a skutečného aktuálního stavu. Hlavním zdrojem informací byly rozhovory se zástupci místní akční skupiny a dále rozhovory se zástupci jednotlivých obcí. V tomto případě se jednalo zejména o starosty(ky), případně místostarosty a v případě větších obcí i zástupce útvarů zajišťujících IT, případně specifiky vyčleněných zaměstnanců obce zaměřených na problematiku dostupnosti internetu. Celkově byly provedeny rozhovory se zástupci 17 obcí."

Celou zprávu naleznete v příloze.

 

 

27.8.2021 se v 19 hodiny uskuteční v tělocvičně MZŠ Dymokury koncert LENKY FILIPOVÉ.

 

Vstupné činí 300 Kč, předprodej vstupenek na OÚ Dymokury.

Prodej lístků prodloužen do 26.7.!

 

 

Srdečně vás zveme na seminář pro žadatele a příjemce, který se bude konat 29.7.2021 v Kněžickém mlýně, Kněžice 167 od 15:00 h.

Účast prosím potvďte do 28.7.2021 na emailu masmezielesi[zavinac]masmezilesi.cz.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

 

Po rozkliknutí článku naleznete v příloze pdf s NÁVODEM, JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI ve 4. výzvě PRV.

Příjem žádostí bude ukončen 3.8.2021.

 

 

MAS Mezilesí vyhlašuje 4. výzvu v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je vyhlášena na všechny 4 naše fiche:

 • 3.1 Zemědělci
 • 3.2 Drobní podnikatelé
 • 3.3 Lesy
 • 3.4 Lesní technika.

 

Termín semináře/webináře pro žadatele bude upřesněn v následujících dnech.

 

Ukončení příjmu žádostí: 3.8.2021.

Podrobnosti naleznete v přiložené výzvě a fichích.

PRAVIDLA PRO ŽADATELE

1 2 3 4 5  ...