ROZVOJ NAŠEHO ÚZEMÍ

Základní informace

MAS Mezilesí, z.s. je spolek, který se aktivně angažuje v podpoře a rozvoji venkovských oblastí v regionu okolo měst Poděbrady a Městec Králové. Zaměřujeme se na klíčové oblasti rozvoje, jako je zemědělství, kulturní dědictví a podpora komunitních aktivit. Naším cílem je pomáhat místním podnikatelům a zlepšovat život místních obyvatel. Společně rozvíjíme region, chráníme přírodu a podporujeme inovativní řešení pro venkovské oblasti. Rovnost a participace jsou pro nás důležité a spolupracujeme s dalšími místními akčními skupinami.

Fakta o Místní akční skupině Mezilesí z.s.

Data jsou získána z veřejné databáze ČSU k 31. 12. 2021

313 km²

Rozloha

33 406

Počet obyvatel

29

Počet obcí na území

53

Počet partnerů MAS

Aktuality

1.VÝZVA SP Společné zemědělské politiky

Termín plánován na duben 2024

3. VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Vzdělávání

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné…

2.VÝZVA MAS Mezilesí v IROP – Doprava

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu A.…

Základní informace

Místní akční skupina (dále jen MAS) Mezilesí z.s. je otevřeným partnerstvím všem zájemcům o členství ze soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Chtěli byste s námi navázat partnerství, více informací získáte níže.